1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Ny og oppdatert statistikk om Akershus

Akershus er i stadig endring. Det krever at statistikken til enhver tid oppdateres og justeres. Analysestaben har nå oppdatert flere datasett i statistikk- og tabellbanken som gir bredere innsikt og informasjon om Akershus på flere sentrale områder.

Analysestaben har nylig gjort flere oppdateringer i fylkeskommunens statistikk- og tabellbank. Statistikk- og tabellbanken inneholder ca. 130 tabeller om en rekke statistikkområder. Statistikken som blir presentert har fokus på sentrale trekk i fylket og kommuner. Du finner også statistikk om fylkeskommunens tjenester og ulike virksomheter.

Her følger en oversikt over de ulike temaene, samt lenker til noen utvalgte tabeller som bl.a. viser endringer i Akershus. Du vil også se eksempler på statistikkvariablene i tabeller.

Befolkning

Inntekt, trygd og arbeidsledighet

 • Inntekt i husholdninger i kommuner 2006-2016 (inntekt etter skatt, medianinntekt, lavinntekt)
 • Sosialhjelp - antall sosialhjelpsmottakere i kommuner
 • Uføretrygdede i kommuner (alder, kjønn) 2015-2017
 • Trygd og pensjoner
 • Arbeidsledighet, (2001 -2018) bl.a. i prosent, arbeidsstyrken i fylker (1996-2017)

Utdanning og kompetanse

Kultur, fritid og samfunn

 • Kultur (kommunale kulturskoler, tilskudd, driftsutgifter)
 • Bibliotekstatistikk - Her finner du omfattende statistikk om besøk, utlån, aktiviteter og økonomi i folkebibliotekene i kommuner samt utlån fra bibliotekene på videregående skoler og fra grunnskolenes biblioteker  Ved å endre måltall får du fram liste med svært detaljerte tall. (Ny)
 • Idrett og friluftsliv (idrettsanleggsdekning 2018 og nøkkeltall)
 • Valgdeltagelse (kommunestyrevalgene og fylkestingsvalgene siden 1975) 

Boliger og husholdninger

 • Husholdninger  i kommuner (husholdningstyper, antall, størrelse)
 • Boliger (2006-2017); vi har fornyet tabellene om antall boliger etter bygningstyper, samt godkjente, fullførte og igangsatte boliger 2000-2017) (Ny)

Næringer, sysselsetting og pendling har disse undertema med totalt 15 tabeller

Tabellene under "Samferdsel" inkluderer tall fra Akershus og Oslo

Klima og miljø har bl.a. følgende tabeller

 • Kommunefordelte klimagassutslipp, Miljødirektoratet april 2018; 2009-2016
 • Fylkesfordelte klimagassutslipp, SSB, 2009-2016
 • Klimagassutslipp fra kollektivtrafikk i Oslo og Akershus (2008-2017)

Levevaner, helse og tannhelse

Tabeller om levevaner og helse er data fra «levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt», og de publiseres hvert 4.år. Tabellene inneholder data bl.a. om egenvurdert helse, og deltagelse på friluftsaktiviteter. Noen dataserier er på landsdelsnivå, mens andre er på fylkesnivå for 2015. Data om dødsårsaker siden 1990 er på kommunenivå, og de er hentet fra folkehelseinstituttets statistikkbank. For mer statistikk og helsetilstand (sykdommer, risikofaktorer, bruk av helsetjenester, vaksinasjonsdekning og legemidler) viser vi til folkehelseinstituttets statistikkbank kommunehelsa. I tillegg vil vi vise til temasiden om folkehelse i Akershus fylkeskommune. Tannhelsestatistikken viser tannhelseresultatene fra offentlig tannhelsetjeneste i Akershus fylkeskommune for årene 2013-2016 i kommuner.

Gjør dine egne beregninger

Husk at du kan endre måltall, region, kategorier/underkategorier og tid/år, og sette inn beregninger. Brukerveiledninger finner du på denne siden. Det er mye nyttig informasjon om definisjoner og bakgrunn for tallene i alle tabeller under fanen som heter «Om statistikken».

Les flere artikler

Årsrapport 2018, forside

Fylkeskommunens årsrapport 2018

20.05.2019

Les hele artikkelen

Folketilvekst (antall personer), 2018, fylker

Sterk befolkningsvekst i Viken

15.03.2019

Les hele artikkelen

Befolkningen i Akershus har vokst med 1,6 prosent fra 2018 til 2019.

Sterk befolkningsvekst i Akershus

01.03.2019

Les hele artikkelen

Skjermdump som viser skjema av statistikk

Ny og oppdatert statistikk om Akershus

16.11.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet