1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Befolkningen i Akershus vil fortsette å vokse

Befolkningen i Akershus vil vokse med om lag 25 prosent fram til 2035, viser nye prognoser. Den sterkeste befolkningsveksten er ventet på Øvre Romerike, mens Follo er forventet å vokse minst blant delregionene i fylket.

Akershus fylkeskommunens nye befolkningsprognose legger fram tre ulike scenario for 17 år framover. Prognosen tar utgangspunkt i de elementene som skaper vekst i befolkningen. Dette er antall fødte, antall døde, og nettotallet på innenlands inn- og utflytting, samt inn- og utvandring. Det er utarbeidet tre alternative flytteprognoser. I tillegg til analyser av flytting er kjente planene for boligbygging i kommuner, samt kunnskap om utvikling av næringsliv, pendling og kjente framtidige samferdselsprosjekter tatt med.

Årsaker til vekst

De siste 17 årene har befolkningen i Akershus økt med 30,1 prosent. Årsaken til vekst har i de fleste av disse årene vært nettoinnvandring, men de siste tre årene har innenlands nettoflytting vært den viktigste drivkraften bak befolkningsveksten i Akershus. Flyttingen til Akershus fra både Oslo og resten av Norge har økt mer enn befolkningsveksten tilsier de siste årene. Næringslivet i Akershus er robust og sterkt - hele 44 prosent av alle nye norske arbeidsplasser i 2017 kom i Oslo/Akershus.

Tre scenario

Tre scenario for framtidig vekst legger lav eller moderat nasjonal befolkningsvekst til grunn. Innvandringen forutsettes å være lav eller moderat. Nettoflyttingen til Akershus er det som skiller scenarioene fra hverandre.

Den sterkeste befolkningsveksten er ventet på Øvre Romerike, mens Follo er forventet å vokse minst blant delregionene i fylket – uavhengig av hvilket scenario. Tabellen viser den samlede folketilveksten 2018-2035 i tre scenario.

Tre scenario for samlet folketilvekst i Akershus 2018-2035

 Region

Befolkningsvekst 2001-2018

Prognose middels vekst 2018-2035

Prognose høy vekst 2018-2035

Prognose 2018-2035

Asker og Bærum

23,4 %

22,1 %

25,4 %

18,7 %

Follo

26,3 %

20,0 %

22,9 %

16,3 %

Nedre Romerike

31,8 %

29,2 %

33,6 %

24,2 %

Øvre Romerike

46,6 %

32,7 %

41,3 %

27,9 %

Akershus

30,1 %

25,5 %

30,0 %

21,3 %

Scenario høy vekst legger til grunn at Akershus vil vokse like mye de neste 17 årene som vi har gjort de 17 foregående årene (30 prosent). Det legges ikke til grunn en høyere vekst enn tidligere år, fordi dette har vært en periode med uvanlig sterk vekst.

Scenario middels vekst legger til grunn at veksten vil bli litt lavere de neste 17 årene (25 prosent)

Scenario lav vekst legger til grunn at flyttingen til Akershus vil falle kraftig, men ikke like kraftig som SSB legger til grunn i sitt hovedalternativ fra sommeren 2018. Dette gir en befolkningsvekst på 21 prosent de neste 17 årene.

Akershus fylkeskommune
Figuren viser hvor stor den årlige prosentvise folketilveksten kan være i tre ulike scenario. Folketilveksten var høyest i 2011 med 1,9 prosent.

Denne tabellen presenterer befolkningsutviklingen i delregioner og Akershus i årene 2018-2035 i scenario middels vekst:

Befolkningsutviklingen i delregioner og Akershus i årene 2018-2035 i scenario middels vekst
Region 2018 2019 2025 2030 2035
Asker og Bærum 186 379 188 606 202 070 216 215 227 632
Follo 141 594 142 992 153 693 162 053 169 900
Nedre Romerike 180 298 184 567 204 687 219 274 232 880
Øvre Romerike 105 751 108 357 121 024 130 812 140 316
Akershus 614 022 624 521 681 475 728 354 770 728

Usikkerhet

Prognoser er alltid usikre. Akershus fylkeskommune trenger prognoser for blant annet å planlegge framtidens videregående opplæring. Dette innebærer at det ikke bare trengs prognoser for befolkningen som helhet, men også spesielt for aldersgruppen 16-18 år, fordelt på fylkets delregioner.

Akershusstatistikk

  • Formålet med serien Akershusstatistikk er å presentere sentrale fakta om samfunnsutviklingen og tjenesteytingen i Akershus.
  • Serien inneholder både utgivelser med generelle statistiske sammenstillinger og utgivelser som går i dybden på utvalgte tema.
  • Kildene som benyttes er bl.a. fylkeskommunens egne statistikkbank, SSB, Kostra samt relevant statistikk fra andre institusjoner.
  • Serien produseres av Analysestaben i Akershus fylkeskommune
  • Se flere hefter i serien Akershusstatistikk.

 

Les flere artikler

Nå kan du søke om prosjektmidler gjennom regionalt innovasjonsprogram.

Midler til innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus

08.11.2019

Les hele artikkelen

Janne Myraas er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus

Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge

02.10.2019

Les hele artikkelen

Ski videregående skole. Drama-elever.

22 245 søkere får nå tilbud om skoleplass

10.07.2019

Les hele artikkelen

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

01.07.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet