1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

619 440 personer i Akershus

Siden årsskiftet er det blitt 5 414 flere innbyggere i Akershus. Nå bor det 619 440 personer i Akershus, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå har nylig publisert tall for folkemengde pr. andre kvartal 2018. I andre kvartal ble det 3504 flere personer i Akershus, og siden årsskiftet er det blitt 5 414 flere personer i fylket. Det betyr at det ved utgangen av andre kvartal bodde 619 440 personer i Akershus.

Størst vekst på Romerike og i Bærum

I noen av akershuskommunene fortsetter den sterke veksten fra i fjor. Det gjelder særlig Ullensaker og Lørenskog som har hatt en vekst på i underkant av 2 prosent hittil i år. Men også Skedsmo, Nannestad og Gjerdrum har i prosent hatt en sterk vekst hittil i år, alle over 1,4 prosent. I antall personer var veksten henholdsvis høyest i Bærum, Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker.

Folketall og folketilvekst i akershuskommunene
Kommune Folketall pr. Folketilvekst hittil i år
01.01.2018 30.06.2018 I antall personer I prosent
Vestby 17486 17626 140 0,80
Ski 30880 30818 -62 -0,20
Ås 20084 20025 -59 -0,29
Frogn 15735 15801 66 0,42
Nesodden 19287 19361 74 0,38
Oppegård 27178 27324 146 0,54
Bærum 125454 126347 893 0,71
Asker 60926 61289 363 0,60
Aurskog-Høland 16390 16457 67 0,41
Sørum 17980 18198 218 1,21
Fet 11663 11792 129 1,11
Rælingen 17874 18046 172 0,96
Enebakk 10945 11004 59 0,54
Lørenskog 38670 39390 720 1,86
Skedsmo 54178 55044 866 1,60
Nittedal 23545 23838 293 1,24
Gjerdrum 6704 6799 95 1,42
Ullensaker 36576 37284 708 1,94
Nes (Akershus) 21681 21817 136 0,63
Eidsvoll 24647 24852 205 0,83
Nannestad 13240 13446 206 1,56
Hurdal 2903 2882 -21 -0,72
Akershus 614026 619440 5414 0,88

Jevn vekst over flere år

Figuren under viser folketilveksten i de seks fylkene med høyest folketilvekst i andre kvartal. Akershus skiller seg særlig ut med høy og jevnt økende folketilvekst over mange år, i motsetning til de andre fem fylkene hvor trenden enten er fallende eller på et stabilt jevnt nivå.

Folketilvekst pr. 2. kvartal (1998 ? 2018) i de seks fylkene med størst folketilvekst i antall personer.
Folketilvekst pr. 2. kvartal (1998 - 2018) i de seks fylkene med størst folketilvekst i antall personer.

Over mange år har folketilveksten mellom Oslo og Akershus vært ulik, og i andre og tredje kvartal har den oftest vært diametralt forskjellig. Mens Akershus har hatt en sterk vekst spesielt i andre kvartal, har Oslo hatt en spesiell sterk vekst i tredje kvartal. Dette kan skyldes at Akershus har mange tilflyttere med barn under skolealder (som sannsynligvis legger opp til å ha flyttet før skolestart på høsten), mens Oslo har mange tilflyttere i begynnelsen av 20-årene (hvor det sannsynligvis må være mange som starter studier på høsten og som melder flytting når bosted er ordnet i løpet av høsten).

Høy innenlands flytting til Akershus

Folketilveksten de siste årene skyldes i hovedsak høy innenlands flytting til Akershus. I figuren under er folketilveksten i Akershus vist i sine enkeltdeler. 

Folketilvekst i Akershus pr. 2 kvartal (1998 ? 2018), i netto innenlandsflytting, nettoinnvandring og fødselsoverskudd.
Folketilvekst i Akershus pr. 2 kvartal (1998 - 2018), i netto innenlandsflytting, nettoinnvandring og fødselsoverskudd.


 

 

 

Les flere artikler

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivTerminaler FKF.

Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter i Viken

18.12.2019

Les hele artikkelen

? Av alle de oppgavene og prosjektene jeg har bidratt til gjennom 23 år i Akershus fylkeskommune er denne prosessen absolutt blant topp 5, sier Karin O'Sullivan, fra avdeling for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Akershus fylkeskommune er miljøsertifisert

17.12.2019

Les hele artikkelen

Slik kan bygg A se ut i fremtiden.

Entreprenør valgt til utbygging av Ås vgs

10.12.2019

Les hele artikkelen

Ett av ti moderne behandlingsrom.

Åpning av ny tannklinikk i Asker sentrum

09.12.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet