1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Ny statistikk om utdanning og arbeidslivets kompetansebehov

I Akershusstatistikk 4/2018 presenteres kartlegginger av hvordan overgangen mellom videregående utdanning til høyere utdanning og videre til arbeidslivet har utviklet seg i perioden 2015-2018.

Akershusstatistikk nr. 4/2018 - Utdanning og arbeidslivets kompetansebehov 2.0 inneholder statistikk og fakta om utdanningssystemet i Akershus, og er en oppdatering av et tilsvarende statistikkhefte som ble publisert i 2015 – derav navnet 2.0.

Heftet presenterer nye tall som kan si noe om hvordan overgangen mellom videregående utdanning til høyere utdanning har utviklet seg i perioden 2015-2018. I tillegg ses det på hvordan overgangen mellom høyere utdanning og arbeidsliv foregår i den norske hovedstadsregionen. Her er utdanningsinstitusjonenes egne kandidatundersøkelse en viktig kilde.

I heftet legges det fram tall både for Oslo og Akershus, siden fylkene er kjerneområdet i en stor, felles arbeidsmarkedsregion. I de avsluttende kapitlene løftes perspektivet ytterligere, til å omfatte det nye fylket Viken.

Økning i søkere til yrkesfag

I de tre årene som har gått siden forrige statistikkhefte om dette temaet ble utgitt, har det skjedd et skift i søkemønsteret til videregående opplæring i Akershus. Andelen elever som søker generell studiespesialisering har blitt relativt lavere, og søkingen til yrkesfaglige utdanningsprogram, særlig helse- og oppvekstfag og elektrofag, øker.

Det samme skiftet ser vi også i søkingen til høyere utdanning. De nye studentene fra Akershus peiler seg nå i større grad mot utdanningsfelt som helsefag og realfag/teknologiske fag og IKT, mens økonomisk-administrative fagutdanninger samt jus og samfunnsfag har blitt mindre populære. Kvinneandelen blant studentene i Oslo og Akershus fortsetter å øke, og er nå på over 60 prosent.

Tabell: Endringer i søkingen til ulike utdanningsfelt ved samordna opptak til høyere utdanning 2014 – 2018 (prosentpoeng), etter søkernes bostedsregion.

Fagretning

Follo

Asker og Bærum

Nedre Romerike

Øvre Romerike

Akershus

Estetiske og humanistiske fag -1,3 0,4 -0,8 -0,4 -0,5
Lærer og pedagogiske fag 1,1 -0,4 0,4 0,2 0,4
Jus og samfunnsfag -2,1 -1 0,4 0,2 -0,8
Økonomisk/ administrative fag -2,6 -1,3 -2,6 -0,7 -1,9
Realfag, teknologiske fag og IKT 3,2 1,2 1,2 1 1,5
Helsefag 1,9 1,5 2,1 0,6 1,7
Andre utdanninger (landbruk, reiseliv, idrett) -0,2 -0,4 -0,7 -1,1 -0,6

Kilde: Samordna opptak 2014 og 2018

Kjønnsdelt arbeidsmarked en utfordring

I arbeidsmarkedet i Oslo og Akershus er det for øyeblikket særlig stor etterspørsel etter høyt utdannet arbeidskraft innen medisinske yrker og IKT-rådgivning, samt fagfolk innen bygg og anlegg. Selv med Norges mest sammensatte og mangfoldige næringsliv er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Oslo og Akershus en utfordring når vi skal møte framtidas kompetanseutfordringer i arbeidslivet, både lokalt og regionalt.

Tabell: Jenteandelen blant elevene i Vg1 på utvalgte utdanningsprogram i videregående skoler (offentlige og private) i Akershus. Skoleårene 2013-14 og 2017-18.

Utdanningsprogram

2013-2014

2017-2018

Alle studieforberedende program 50,9 % 53,3 %
Alle yrkesfaglige utdanningsprogram 40,1 % 38,3 %
Idrettsfag 36,2 % 36,8 %
Helse og oppvekst 80,7 % 78,9 %
Elektro 2,5 % 4,2 %
Bygg- og anleggsfag 3,1 % 3,0 %

Kilde: skoleporten.no

Akershusstatistikk

  • Formålet med serien Akershusstatistikk er å presentere sentrale fakta om samfunnsutviklingen og tjenesteytingen i Akershus.
  • Serien inneholder både utgivelser med generelle statistiske sammenstillinger og utgivelser som går i dybden på utvalgte tema.
  • Kildene som benyttes er bl.a. fylkeskommunens egne statistikkbank, SSB, Kostra samt relevant statistikk fra andre institusjoner.
  • Serien produseres av Analysestaben i Akershus fylkeskommune
  • Se flere hefter i serien Akershusstatistikk.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet