1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Akershusstatistikk 3/2015

Temanummer om utdanning og arbeidslivets kompetansebehov i Akershus og hovedstadsregionen.

Dette heftet er et temanummer i serien Akershusstatistikk, som gir statistikkgrunnlag og fakta om utdanningssystemet i Akershus. Heftet presenterer statistikk som kan si noe om hvordan overgangen mellom videregående utdanning til høyere utdanning er. I tillegg ser man på hvordan overgangen mellom høyere utdanning og arbeidsliv foregår i den norske hovedstadsregionen. Derfor presenteres statistikk både for Oslo og Akershus, siden fylkene er kjerneområdet i en stor, felles arbeidsmarkedsregion.

Statistikkheftet har ti kapitler. Kapitlene 2, 3 og 4 presenterer statistikk om utdanningsforløpet og utdanningsnivået i befolkningen, samt kompetansekravene i næringslivet i kommunene i Akershus. Denne delen beskriver også i hvor stor grad lokale virksomheter er selvforsynt med arbeidskraft, det vil si om de sysselsatte bor og jobber i samme kommune. Her er kommunene den databærende enheten.

Kapittel 5, 6 og 7 drøfter noen viktige sammenhenger for tilbudet av utdannet arbeidskraft i en regional og lokal kontekst. Drøftingen omfatter også tilfanget av høyt utdannet arbeidskraft. Her er det ikke alltid tilgjengelige data på kommunenivå, så her blir det tilstanden i Oslo/Akershus som settes i kontrast til tilstanden i resten av landet.

Kapittel 8, 9 og 10 beskriver arbeidslivets etterspørsel etter ulike typer utdannet arbeidskraft i Oslo og Akershus. Samtidig presenteres prognoser, samt noen generelle nasjonale og internasjonale trender som kan tenkes å føre til økende eller minskende delregionale ubalanser i arbeidsmarkedene i Oslo og Akershus fram mot år 2030.

Akershusstatistikk

Formålet med serien Akershusstatistikk er å presentere noen sentrale fakta om samfunnsutvikling og tjenesteyting i Akershus. Serien inneholder både utgivelser med generelle statistiske sammenstillinger og utgivelser som går i dybden på utvalgte tema. Det utarbeides fire statistikkhefter per år. Se alle statistikkhefter..

Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger, forslag til forbedringer og ønsker om andre temahefter i fremtiden. Innspill kan sendes til analysestab@afk.no

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet