1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Vedtak om TT-kort

Etter at fylkeskommunen har mottatt din søknad om TT-kort, gjør vi en vurdering av om du oppfyller vilkårene for å få vedtak om TT-kort. Dersom du oppfyller vilkårene, vurderer vi hvilken tilskuddssats du skal få. Det er to tilskuddssatser i ordningen.

Halvårlig tilskudd

TT-brukerne får tilskudd på TT-kortet hvert halvår, 1. januar og 1. juli.

Tilskuddene fastsettes to ganger i året. De kan variere fra halvår til halvår fordi fordelingen tar utgangspunkt i de årlige fylkeskommunale bevilgningene og samlet forbruk.

Andre halvår 2019 fordeler tilskuddssatsene seg slik:

  • ordinær reiserett: kr 3 500,–
  • redusert reiserett: kr 1 750,–

Ulike tilskuddssatser

Søkere som oppfyller vilkårene i TT-ordningen, kan tildeles en beløpssats som kalles ordinær reiserett.

Når vi behandler søknader om TT-kort gjøres ikke individuelle vurderinger av den enkeltes transportbehov. Det kan derfor ikke legges vekt på at du eventuelt har et større transportbehov enn TT-kortet dekker.

Følgende søkerne omfattes også av ordningen, men innvilges kun redusert reiserett:

  • du som oppfyller vilkårene kun i perioder, dvs. at du i perioder er ute av stand til å reise kollektivt
  • du som disponerer bil innkjøpt med støtte fra NAV, eller som mottar grunnstønad til transport fra NAV
  • du over 67 år med fast plass på sykehjem eller i annen boform med heldøgns omsorg
  • du med førerkort og egen bil

Rullestolbrukere som må ha spesialtransport, kan gis et ekstra tilskudd. Tilskuddet er fastsettes av fylkeskommunen halvårlig, og utgjør et tillegg på omtrent 40-50 prosent av tilskuddssatsen. 

Ved endrede forhold

Dersom du i løpet av vedtaksperioden opplever endring i helsesituasjonen som tilsier at du tilhører en annen brukergruppe, må du sende inn en ny søknad. Da bruker du samme søknadsskjema som nye søkere.

Vi gjør også oppmerksom på at du har plikt å gi beskjed dersom det er andre endringer av betydning for reiseretten, for eksempel at du ikke lengre er ute av stand til å reise med kollektivtransport, du er innvilget egen NAV-bil, eller ikke lenger har behov for spesialdrosje.

Når må jeg søke på nytt?

Hvor lenge du har fått TT-kort for, fremgår av vedtaket. Du vil få et varsel om utløp av reiseretten ca. 100 dager i forkant slik at du får mulighet til å søke på nytt. Da bruker du samme søknadsskjema som nye søkere. Kortet sperres dersom du ikke søker på nytt.

Forlengelse av TT-kort til 2020

Alle som har TT-kort som opprinnelig utløper i 2018 eller 2019 vil automatisk få forlenget sin periode. Det betyr at du ikke trenger å søke om ny periode med TT-kort før etter 2020. Du vil som vanlig få penger inn på kortet hvert halvår. Vi vil gi deg beskjed i god tid før du må søke på nytt.

Bakgrunnen for dette er at Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune skal slås sammen til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020. Det arbeides med en eventuell samordning av TT-ordningen i disse fylkene.

Skal du flytte til et annet fylke?

Husk å melde adresseendring til folkeregisteret (Skatt Øst). Fylkeskommunens adresseregister oppdateres jevnlig mot folkeregisteret.

Dersom du flytter til et annet fylke mister du retten til TT-kort i Akershus. Dersom du fortsatt ønsker TT-kort må du søke på nytt i fylket eller kommunen du flytter til.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet