1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Søke om TT-kort

TT-ordningen er for deg som er funksjonshemmet og som ikke kan reise med kollektivtransport selv om den er tilrettelagt.

Som godkjent bruker gis du et tilskudd til transport. Tilskuddet gis i form av et TT-kort som brukes som betalingsmiddel i valgfri drosje.

Om ordningen

Fylkeskommunene er pålagt å organisere en ordning med tilrettelagt transport for personer som grunnet funksjonshemming ikke kan reise kollektivt. Fylkeskommunen fastsetter selv standarden for TT-tilbudet. I Akershus er TT-ordningen regulert i egen forskrift vedtatt av fylkestinget 24. oktober 2016.

Vedtak om TT-kort gis for 2 eller 5 år avhengig av funksjonshemmingens varighet. I vedtaksperioden får brukeren automatisk penger på kortet to ganger per år, 1. januar og 1. juli.

Hvem kan søke?

Du kan søke om TT-kort dersom disse tre vilkårene oppfylles:

  • du har en funksjonshemming som antas å vare lengre enn to år
  • du er, på grunn av funksjonshemmingen, ute av stand til å benytte kollektivtransport der du bor, selv med bistand fra sjåfør
  • du er bosatt i Akershus

Barn under 10 år omfattes ikke av ordningen.

Det er uten betydning om søkeren er ute av stand til å bære varer, bagasje eller annet på vei mellom hjem og stoppested. At tilbudet om offentlig transport på hjemstedet er begrenset hva gjelder rutetider og forbindelser, gir ikke rett til TT-kort.

Søknadsskjema

Søknaden skal sendes til:

Akershus fylkeskommune
Mobilitetsenheten TT
postboks 1200 Sentrum
0107 Oslo.

Ønsker du skjema tilsendt, kontakt Mobilitetsenheten TT.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke om TT-kort gjennom hele året.

Behandling av søknaden

Søknaden vil normalt bli behandlet i løpet av 4 uker. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til mobilitetsenheten i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket oversender vi klagen til klagenemnda i Akershus fylkeskommune for endelig behandling.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Vil du vite mer?

Se også

Har du spørsmål om saksbehandling, søknadsskjema og lignende, kan du rette dem til mobilitetsenheten TT.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet