1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Om TT-ordningen

TT-ordningen er en del av fylkeskommunens ansvar for kollektivtransport.

Om ordningen

Fylkeskommunene er pålagt av Stortinget å organisere en ordning med tilrettelagt transport for personer som grunnet funksjonshemming ikke kan reise kollektivt. Akershus fylkeskommune behandler søknader om TT-kort for innbyggere i Akershus.

Fylkeskommunen fastsetter selv standarden for TT-tilbudet. I Akershus er TT-ordningen regulert i egen forskrift vedtatt av fylkestinget. Tilbudets omfang fastsettes gjennom fylkeskommunens økonomiske rammer.

Ny TT-forskrift fra 2017

Fylkestinget har vedtatt endringer i forskriften for TT-ordningen. Endringen innebærer at midler til tilrettelagt transport skal tildeles uavhengig av type funksjonshemming.

Les mer om hva endringene innebærer.

TT og bestillingstransport/servicelinjer

Tilbudet om kollektivtransport i Akershus er stadig under utvikling og de fleste rutebusser har lav innstigning og rampe. Dette gjør transportmidlene mer tilgjengelig for flere. I tillegg finnes det tilbud om bestillingstransport og servicelinjer i mange kommuner. Bestillingstransport og servicelinjer er en del av det åpne kollektivtransporttilbudet, som Ruter tilbyr i Akershus. Her benyttes minibusser med lavt gulv og/eller rullestolheis.

Bestillingstransport er et tilbud som finnes i befolkningsspredte strøk, hvor kollektivdekningen ikke er tilfredsstillende. Du bestiller transport dagen i forveien, og en minibuss henter deg til avtalt tid. Per i dag finnes det bestillingstransport i deler av Eidsvoll, Hurdal, Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Ullensaker, Nes, Nannestad, Lørenskog, Skotterud/Rømskog, Ski, Vestby, Enebakk, Ås og Lommedalen i Bærum. For mer informasjon, se Ruters nettsider. 

Servicelinjer er et tilbud med lav frekvens for å dekke spesielle servicebehov med lav etterspørsel. Linjene har faste ruter som går på dagtid i deler av Asker og Bærum. Disse kjører kun mellom definerte holdeplasser og på fastsatte rutetider. For mer informasjon, se Ruters nettsider.

TT-ordningen er for funksjonshemmede som er ute av stand til å reise med kollektivtransport selv om tilbudet er tilrettelagt. I områder med tilpassede transportmidler, vil søkere vurderes opp mot disse tilbudene. Dersom søkeren er i stand til å benytte f.eks. bestillingstransport, gis det ikke vedtak om TT-kort.

TT-ordningen skal ikke erstatte et manglende eller mangelfullt tilbud om kollektivtransport på bostedet ditt. Det betyr at manglende tilbud om kollektivtransport ikke vektlegges i vurderingen av søknadene.

For informasjon om rutetilbud, rutetider etc, der du bor se www.ruter.no/. Du kan også ringe Ruter på tlf. 177.

Avgrensning mot andre ordninger

TT-ordningen skal ikke erstatte, men komme i tillegg til andre transportstønader. Med andre transportstønader mener vi f.eks. stønad til egen bil, grunnstønad til transport, arbeids- og utdanningsreiser, pasientreiser og transport til avlastning/dagtilbud/institusjoner.

Rogaland Taxi

Rogaland Taxi AS administrerer den elektroniske kortløsningen for TT-ordningen i Akershus. Rogaland Taxi produserer og utsteder i TT-kortene, i tillegg til å ha ansvaret for oppgjøret for TT-transporten.

TT-tjenesten og personvern

Akershus fylkeskommune lagrer opplysninger som kan kobles til den enkelte TT-bruker. Formålet er å kunne behandle søknader og drifte TT-ordningen. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personopplysningsloven § 8. Du samtykker til at opplysninger kan behandles når du skriver under søknaden om TT-kort .

Behandlingsansvarlig er Akershus fylkeskommune, ved avdeling for samferdsel og transport. Søknadene om TT-kort er sikret i papirarkiv og makuleres ett år etter behandling. Klagesaker oppbevares i sin helhet. Det er kun nødvendige opplysninger som dataregistreres. Dette gjelder navn, adresse, fødsel- og personnummer, vedtak om brukergruppe og størrelse på tilskudd.

Vår oppgjørsenhet Rogaland Taxi er databehandler. De oppbevarer personopplysninger og registrerer opplysninger om forbruk og saldo.

Navn og personnummer sendes EDB infobank ved oppdateringer av persondata fra Det sentrale folkeregistret. Slik sikrer vi at personopplysninger er korrekte og oppdaterte. Opplysninger om personer som ikke lenger er TT-brukere slettes. Filer med personopplysninger som utveksles elektronisk, er kryptert.

Vi anbefaler ikke at du sender sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Det følger av personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Rett til innsyn

Alle som ønsker det, kan få vite hvordan Akershus fylkeskommune behandler personopplysninger. Hvis opplysninger om deg er registrert hos oss, har du i tillegg rett på informasjon om hvilke typer personopplysninger som blir behandlet, og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre opplysningene. Du kan også kreve retting og sletting av opplysninger etter personopplysningsloven § 27. Hvis du vil kreve innsyn, må du sende kravet skriftlig.

Se også

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet