1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Endringer i TT-ordningen

Fylkeskommunen har vedtatt en ny forskrift for tilrettelagt transport for funksjonshemmede. Endringen innebærer at midler til tilrettelagt transport skal tildeles uavhengig av type funksjonshemming. Den nye ordningen gjelder fra 1. januar 2017.

Midlene fordeles nå likt

TT-ordningen har prioritert enkelte grupper, slik at synshemmede, rullestolbrukere og psykisk utviklingshemmede har fått et høyere tilskudd enn andre brukere. Tilskuddet til transport skal nå fordeles uavhengig type funksjonshemming.

De fleste TT-brukerne vil dermed få et høyere tilskudd til transport fra 1. januar. De tidligere prioriterte TT-brukerne vil få halvert sitt tilskudd, men denne endringen inntreffer først fra annet halvår i 2017.

Fylkeskommunen har vedtatt en overgangsordning for dagens prioriterte brukere, slik at disse beholder ekstra tilskudd frem til 30. juni 2017. Overgangsordningen er foreslått gitt som ekstra bevilgning med om lag 5 millioner kroner.

Hvorfor gjennomføres denne endringen?

Bakgrunnen for endringen er at det er vurdert som diskriminerende å prioritere bestemte grupper funksjonshemmede. Fylkeskommunen ønsker heller ikke en løsning hvor hver enkelt søkers transportbehov og funksjonsgrad skal vurderes. Dette gjør NAV ved vurdering av søknad om grunnstønad til transport.

TT-ordningen er en del av fylkeskommunenes ansvar for kollektivtransport. Fylkeskommunen ønsker at flest mulig skal reise kollektivt, uten spesialløsninger. Universell utforming av hele reisekjeden kan bidra til å øke mobiliteten for eldre og funksjonshemmede. Det er begrensede midler til ordningen, og brukerne får derfor bare et tilskudd til transport.

Ny søker?

For deg som er ny søker i 2017 vil ny forskrift gjelde.

Tidligere prioritert bruker?

Du vil få et høyere tilskudd enn øvrige brukere ved tildelingen 01.01.2017. Ved neste tildeling, 1. juli 2017, vil beløpet være redusert.

Fakta om TT-ordningen

  • Ordningen med tilrettelagt transport gjelder for funksjonshemmede som ikke kan benytte offentlig transportmiddel. TT-ordningen skal bidra til at funksjonshemmede som bor i Akershus har et transporttilbud.
  • Det er rundt 14 000 personer i ordningen i Akershus. Godkjente brukere får et tilskudd til transport. Tilskuddet gis i form av et TT-kort som brukes som betalingsmiddel i valgfri drosje.
  • Midlene tildeles etter søknad og gjelder for en periode på 2 eller 5 år.
  • Søknaden må bekreftes med erklæring fra lege.

Les mer om TT-ordningen.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet