1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Ruteløyve

Informasjon om løyve til å drive rutetrafikk i Akershus

Ruteløyve

For rutetrafikk er løyvemyndighet den fylkeskommunen hvor løyvesøker har sin forretningsadresse. Dersom søkeren ikke er hjemmehørende i et av fylkene som ruten berører, velges den fylkeskommune hvor ruten antas å ville få hovedtyngden av sitt trafikkgrunnlag.

Ruteløyver er behovsprøvd, og det er etablert rutine for at fylkeskommunens administrasjonsselskap Ruter AS er høringsinstans for søknader som omhandler Akershus.

Søknad om ruteløyve sendes til Akershus fylkeskommune, mobilitetsenheten, postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo eller til post@afk.no. Søknaden må inneholde forslag til ruteplan og takster, og dokumentasjon på at vilkårene for å få løyve er oppfylt.

Vilkår for å få ruteløyve

Søkere til ruteløyve må oppfylle krav til god vandel, tilstrekkelig økonomisk evne og faglig kompetanse.

Det er selskapet som må oppfylle kravet til økonomisk evne. Daglig leder må oppfylle kravene til vandel og faglig kompetanse. Dersom transportleder er en annen person enn daglig leder er det transportleder som må oppfylle kravene.

Søkere til ruteløyve må ha turvognløyve fra Statens vegvesen.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet