1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Transportløyver

Fylkeskommunen er ansvarlig for tildele løyver for ulike typer transportvirksomhet. På denne siden finner du informasjon om hva et løyve er, og hvilke typer løyver du kan søke om.

Hva er et løyve?

Et transportløyve er en godkjenning fra løyvemyndigheten på at du oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet med bil, buss eller lastebil. Et løyve gir dermed adgang til for eksempel å kjøre drosje, dersom du har søkt om drosjeløyve. Du må søke først for å få tildelt løyve. Da får du samtidig utstedt ett eller flere løyvedokument som bekrefter at du har løyve.

Løyvedokumentet skal følge med i motorvognen når du kjører løyvepliktig transport. Du som har løyve, må regne med å bli kontrollert av Statens vegvesen og politiet. De gir deg gebyr dersom løyvedokumentet og andre nødvendige kontrolldokumenter ikke er med under transporten.

Hvorfor er det en løyveordning?

Ordningen med løyve for yrkesmessig person- og godstransport med bil, buss, lastebil skal bidra til at

  • transporten skjer på en sikker måte
  • publikum, kunder og brukere får et godt transporttilbud, med tilfredsstillende kvalitet og god service
  • transporten skjer på en måte som er innenfor regel- og avtaleverk om like konkurransevilkår, blant annet i tråd med bestemmelser i EØS-avtalen

Hvem er løyvepliktige?

Alle som skal drive transport mot betaling, må ha løyve. Å ”drive” vil si all transport med unntak av det rent sporadiske, altså enkeltstående tilfeller.

Løyvekategorier

Drosjeløyve

Et drosjeløyve gir deg rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn som er registrert for høyst åtte passasjerer i tillegg til sjåfør. I særlige tilfeller kan fylkeskommunen gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn som er registrert for høyst 16 passasjerer i tillegg til sjåfør.

Drosjeløyvet er behovsprøvd. Det vil si at fylkeskommunen utsteder drosjeløyver etter en vurdering av behovet for drosjeløyver i det aktuelle distriktet. Når et løyve blir ledig, har søkeren med minst to års ansiennitet som fulltids drosjefører i løyvedistriktet fortrinnsrett til det ledige løyvet. Drosjeløyver er tilsluttet en drosjesentral.

Løyve for transport for funksjonshemmede

Et løyve for transport for funksjonshemmede gir deg rett og plikt til å drive transport med motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede. Transporten skal være i samsvar med reglene om tekniske krav til motorvognen som benyttes til løyvepliktig transport for funksjonshemmede. Løyvet er behovsprøvd. Det vil si at fylkeskommunen utsteder løyvet etter en vurdering av behovet for denne typen løyver.

Løyve for selskapsvogn

Et selskapskapsvognløyve gir deg rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte passasjerer i tillegg til sjåfør. Motorvognen som skal brukes til selskapsvogn skal være eksklusivt materiell og fylkeskommunen skal godkjenne bilen før løyve utstedes.

Kontroll av løyve

Dersom du har et løyve, må du regne med å bli kontrollert. Det er politiet og Statens vegvesen som etter yrkestransportloven har rett til å kontrollere at løyvet ditt er i orden.

Dette må du vise fram under kontrollen:

  • For alle løyver må du vise fram løyvedokument for riktig løyvekategori.
  • Kjører du buss i rute må du ha det originale turvognløyvedokumentet og en kopi av ruteløyvet.
  • Hvis du ikke er oppført som eier eller leietaker i vognkortet, må du kunne vise fram en kopi av leie- eller leasingavtalen. Der skal det stå at du har disposisjonsrett over bilen.

Kan jeg miste løyve?

Hvis du ikke lenger oppfyller kriteriene for å få løyve eller andre krav til næringsvirksomhet, kan vi tilbakekalle løyve. Det vil si at du mister løyvet og dermed retten til å drive transportvirksomhet.

Informasjon til kreditorer

Kreditorer må henvende seg til garantisten (bank eller forsikringsselskap) for å melde krav i henhold til garantien. Opplysninger om hvem som er garantist, er tilgjengelige fra nettstedet www.transportloyve.no.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet