1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Regional plan for areal og transport

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har samarbeidet om en Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen ble vedtatt i desember 2015.

Last ned: Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Hvorfor en felles plan for Oslo og Akershus?

Prognoser viser at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med 260 000 personer frem mot 2030. Alle disse menneskene skal ha et sted å bo og arbeide i fremtiden, og kunne reise mellom hjem og arbeid på en effektiv og miljøvennlig måte. Aktørene i Oslo og Akershus må derfor samarbeide for å håndtere denne veksten best mulig. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus peker ut en felles retning for areal- og transportutviklingen i regionen og er grunnlag for videre samarbeid mellom stat, fylke, kommuner, næringsliv og andre aktører.

Politisk behandling

Akershus fylkeskomune og Oslo kommune vedtok i fylkestinget 14. desember og bystyret 16. desember regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen ble vedtatt med noen justeringer. 

Saksdokumenter fra behandlingen:

Planforslag med handlingsprogram og konsekvensutredning var på høring vinteren 2014/2015. Høringsdokumentene og alle høringsuttalelsene er tilgjengelige på plansamarbeidets nettsider.

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet