1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Oslopakke 3

Oslopakke 3 er en overordnet plan for finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Svært mye av det som bygges av kollektivinfrastruktur og vei i Oslo og Akershus finansieres gjennom planen.

Det overordnete målet for Oslopakke 3 er å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i hovedstadsområdet.

Staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune samarbeider om planen.

Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen. Bompengeinntektene fordeles 60/40 mellom Oslo og Akershus.

Revidert avtale for Oslopakke 3 for perioden 2017–2036 har en økonomisk ramme på 74 mrd. kr (kun bompenger).

Dette skal pengene brukes på

  • For perioden 2017-20 skal det årlig brukes cirka 400 millioner kr i bompenger til drift av kollektivtrafikken i Akershus og cirka 295 millioner kr til lokale veitiltak i Akershus.
  • Store prosjekter som E18 Vestkorridoren, E16 Sandvika-Wøyen, E18 Bjørvikaprosjektet, E6 Manglerudprosjektet, Rv 4 Kjul-Rotnes m.fl.
  • Større kollektivprosjekter, Fornebubane, baneløsning Nedre Romerike, ny T-banetunnel Oslo sentrum.
  • Drift- og småinvesteringer i kollektivtrafikken, som oppgradering av T-banelinjer og trikketraséer, holdeplasser og kollektivknutepunkt samt tiltak for sykling og gåing og trafikksikkerhet.
  • Andre sykkel- og veitiltak for riks-, fylkes-, og lokalvei i Oslo og Akershus.
  • Statens jernbaneinvesteringer i Oslo og Akershus, som for eksempel Follobanen, regnes som et statlig bidrag i avtalen. Det brukes ikke bompenger på jernbaneinfrastruktur, men på mindre tiltak som innfartsparkering ved jernbanestasjoner og holdeplasser.

Styringsgruppe

Partene i Oslopakke 3 er Statens vegvesen, Jernbaneverket, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Arbeidet ledes av en styringsgruppe med vegdirektøren, jernbanedirektøren, byrådet for miljø og samferdsel i Oslo og fylkesordføreren i Akershus. Prioriteringene i Oslopakke 3 revideres normalt hvert fjerde år. Hvert år legger styringsgruppa fram et fireårig handlingsprogram som godkjennes i fylkestinget i Akershus, bystyret i Oslo og Stortinget (i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet).

Mer informasjon

Vegvesenet sin informasjonsside om Oslopakke 3.

Nyheter om Oslopakke 3

Fylkestinget og bystyret i Oslo ber Ruter om å øke nedre og øvre aldersgrense for barn til henholdsvis 6 år og 18 år.

Rimeligere kollektivreiser for barn og ungdom

10.09.2018

Les hele artikkelen

Fra 28. januar 2018 øker billettprisene med 5,2 % i snitt.

Fra 28. januar 2018 øker prisene på kollektivtrafikken

20.12.2017

Les hele artikkelen

Thomas Tvedt, fylkesdirektør samferdsel i Akershus, la frem handlingsprogram for samferdsel 2018-2021, mandag 6. november.

11,8 milliarder kroner til samferdsel

10.11.2017

Les hele artikkelen

Det er bussene som frakter flest passasjerer, med 147 millioner påstigninger i 2016. Men det er T-banen som har hatt den største veksten i 2016 med 11,7 prosent.

Oslo og Akershus enig om redusert økning i billettprisene

30.10.2017

Les hele artikkelen

Byrådsleder Raymond Johansen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og fylkesordfører Anette Solli signerte bymiljøavtale for Oslo og Akershus 13. juni.

Signerte bymiljøavtale

14.06.2017

Les hele artikkelen

Oslopakke 3: Enighet om endringer i bompengesystemet

14.06.2017

Les hele artikkelen

Fylkesrådmann Tron Bamrud, miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg, direktør i Statens vegvesen Lars Aksnes og jernbanedirektør Elisabeth Enger signerte avtalen, som nå skal behandles politisk i Akershus og Oslo. Fylkesordfører Anette Solli, byrådsleder Raymond Johansen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen følger med.

Historisk bymiljøavtale for Oslo og Akershus

25.01.2017

Les hele artikkelen

Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo og fylkesordfører Anette Solli presenterte avtalen om Oslopakke 3 mandag 6. juni.

Enighet i forhandlingene om Oslopakke 3

06.06.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet