1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Mobilitetsanalyser for delregionene i Akershus

God mobilitet handler om god tilgjengelighet til daglige gjøremål. I Oslo og Akershus er det bestemt at bygging av boliger, handel, service og arbeidsplasser primært skal skje i byer og tettsteder. Flere av de daglige reiser skal kunne dekkes med gåing, sykling og kollektivtransport.

Det er kommunene som har ansvaret for arealpolitikk, mens fylkeskommunen og staten har ansvaret for kollektivtilbudet og hovedveinettet. Mobilitetsanalysene belyser sammenhengen mellom arealplaner og samferdsel i de fire delregionene i Akershus

Kart over Akershus med regioner
Kart over Akershus med regioner

Mobilitetsanalysene er utarbeidet for å følge opp Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og skal være et felles kunnskapsgrunnlag som skal bidra til koordinert prioritering av areal- og samferdselstiltak mellom kommune, fylkeskommune og stat.

Mobilitetsanalysene er utarbeidet av Akershus fylkeskommune i samarbeid med kommunene, Statens vegvesen og Ruter AS. Jernbaneverket og Oslo kommune er konsultert under veis.

Mobilitetsanalysene ble behandlet av Hovedutvalget for samferdsel 31.08.16 og av fylkesutvalget 5.09.16, som vedtok å sende dem over til kommunene i Akershus som et underlag for deres arbeid med lokal mobilitet og innspill til neste års handlingsprogram for samferdsel. Fylkesutvalget endret også navnet fra mobilitetsprogram til mobilitetsanalyser for å unngå forveksling med blant andre handlingsprogrammet for samferdsel.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet