1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Handlingsprogram for samferdsel

Handlingsprogram for samferdsel er fylkeskommunens fireårsplan for oppfølging av målene i samferdselsplan 2016-2025. Fylkestinget behandlet handlingsprogram for samferdsel 2019-2022 den 17. desember.

Handlingsprogrammet rulleres årlig i forbindelse med behandlingen av fylkeskommunens økonomiplan. Programmet behandles av hovedutvalg for samferdsel, fylkesutvalget og fylkestinget i desember hvert år.

Handlingsprogram 2019-2022 vektlegger:

  • Videreføring av kollektivsatsingen
  • Fortsatt satsing på trygging av skoleveier
  • Vedlikeholdsnivået på vei opprettholdes
  • Kombinasjon av driftsmidler og investeringsmidler bidrar til at veistandarden opprettholdes
  • Innfartsparkering for sykkel og bil
  • Planleggingsmidler og -ressurser til tettstedene

Handlingsprogram for samferdsel 2019-2022 er produktet av bred medvirkning fra kommunene i Akershus, Ruter, Statens vegvesen region øst, Akershus kollektivterminaler og andre fagavdelinger i Akershus fylkeskommune. Kommunene er invitert til å komme med sine innspill til planlegging og prioriteringer, og deres innspill sammen med fagetatenes faglige vurderinger dannet grunnlaget for prioriteringene i handlingsprogrammet.

En del av handlingsprogrammet ligger i en en egen kartløsning, som inneholder omtale av alle prosjekter som er foreslått prioritert i handlingsprogrammet.

I kartløsningen finner du både investeringsprosjekter for kommende periode på fylkesvei, planleggingsprosjekter inklusive tettstedsutvikling, kollektivterminaler som Akershus KollektivTerminaler forvalter, samt innfartsparkering som BaneNor bygger og fylkeskommunen finansierer.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet