1. Hopp til innhold på siden
  2. Hopp til menyen
  3. Hopp til hurtigsøk

Konseptvalgutredning Oslo-Navet

Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) har hatt som mål å finne løsninger for hvordan fremtidens transportutfordringer skal løses.

Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) er en utredning gjort av Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS  på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Fremtidens transportvekst må være bærekraftig

Utredningens mandat har vært å "belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange kan innfris".

Utredning på høring

Utredningen ble levert til oppdragsgiverne den 23. november 2015. 26. november 2015 ble utredningen sendt på høring, med høringsfrist 29. april 2016.

Les mer om utredningens forslag og mer om arbeidet i KVU Oslo-navet på Jernbaneverkets nettsider

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet