1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Nyheter om samferdsel og transport


Filtrering av artikellisten

Leverte gode resultater i 2017

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken og hvordan står det til med tannhelsen til barn og unge i fylket? Svarene finner du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2017.

Byggestart for gang- og sykkelvei i Asker

Byggingen av ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 167 Røykenveien er begynt. Fylkesordfører Anette Solli og Asker-ordfører Lene Conradi var med og markerte oppstarten 25. april.

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Akershus-besøk

Torsdag 19. og fredag 20. april var Stortingets transport og kommunikasjonskomité på fylkesreise til Akershus og Oslo.

212 kilometer ny asfalt i Akershus

Statens vegvesen skal asfaltere riks- og fylkesveier i Akershus for 211 millioner kroner i år. 212 kilometer vei får dermed nytt og tryggere dekke.

Veien til et universelt uformet kollektivtransporttilbud - brukermedvirkning

Arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming er sentralt for å realisere ambisjonene om et kollektivtilbud som så langt som mulig skal kunne brukes av alle. 9. mars var det arbeidsverksted hos Akershus fylkeskommune.

Ruter styrker kollektivtilbudet i Akershus og Oslo

8. april gjennomfører Ruter en styrking av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus. Målet med ruteendringene er å sikre raskere reiser inn og ut av hovedstadsområdet og for å møte befolkningsveksten. Ruter har satt av 89 millioner kroner til forbedret rutetilbud.

136 tiltak mot trafikkdøden

Ny trafikksikkerhetsplan med 136 målrettede tiltak skal bidra til 200 færre skal bli drept eller hardt skadd i trafikken de neste fire årene.

Søk tilskudd til økning av sykkelferdigheter

Kommunene i Akershus kan søke om tilskudd til tiltak for å øke sykkelferdigheter hos utvalgte grupper. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg har satt av 740 000 kroner til ordningen. Søknadsfristen er 18. april 2018.

Ny app gjør det enklere å reise kollektivt

Den nye nasjonale reiseplanleggeren Entur samler rutetider for ferge, tog, buss, trikk og t-bane i én app. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og fylkesordfører Anette Solli var med og lanserte appen torsdag 8. februar på Oslo Bussterminal.

Entur; for et samlet kollektiv-Norge

Med den nye nasjonale reiseplanleggeren Entur får du enkelt opp reiseforslag for alle kollektivreiser i hele Norge.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet