1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Fagdag om TT-ordningen for kunnskapsutveksling

Akershus fylkeskommune arrangerte en fagdag for fylkeskommuner i Norge for å skape en møteplass for nettverksbygging og kompetanseheving rundt TT-tjenestene.

Fra Agder-fylkene i sør, til Finnmark i nord. Rundt 30 representanter fra fylker i hele landet var samlet under fagdagen om TT-ordningen (Transport­tjeneste for funksjons­hemmede), som ble arrangert ved Nationaltheatret konferansesenter, KS agenda i Oslo 20. november. Det er første gangen en fagdag om TT-ordningen har blitt arrangert.

– Med denne fagdagen ønsker vi å løfte en del problemstillinger. Ofte er det en eller to personer i hvert fylke som jobber med disse oppgavene. Vi møter mange felles utfordringer og ønsker å skape et større nettverk for å diskutere dette, sier Nina Gjervik, fra avdeling for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

Samhandling ved sammenslåing

De fleste fylker rundt om i Norge har forskjellige praksiser når det kommer til TT-ordningen. Noen fylkeskommuner gir ett antall turer, andre gir et kronebeløp til brukerne. Ordningen er i dag en drosjebasert dør-til- dør ordning.  I tillegg varierer minste- og maksbeløp til brukerne fra fylke til fylke. Det kan skape diskusjoner når flere fylker skal slåes sammen, som når Akershus skal slåes sammen med Buskerud og Østfold for å bli Viken fylkeskommune. Slik var det blant annet da Nord- og Sør-Trøndelag skulle bli Trøndelag fylkeskommune.

Involvering blir viktig for Viken

Rolf Granlund, samferdsel-rådgiver i Trøndelag fylkeskommune, har akkurat vært gjennom endringer i TT-ordningen, da Nord- og Sør-Trøndelag ble til ett fylke. Utfordringen var at Nord-Trøndelag hadde en beløpsbasert ordning der ulike brukergrupper hadde likt antall turer. Sør-Trøndelag hadde en turbasert ordning.

– I en slik prosess er alle parter oppmerksom på at man ikke mister noen goder. Derfor er det viktig med samhandling. Like viktig er dialogmøter med inviterte brukerorganisasjoner på tvers av fylkesgrensene, forteller Granlund. Han forteller videre at involveringen av brukerorganisasjonene gir mye god innsikt. Ulike brukergrupper har ulike behov. Det kan være interesseorganisasjoner for personer med synshemninger, bevegelseshemninger, hørselshemminger, utviklingshemminger og de med psykososiale funksjonsnedsettelser. Spørsmålet blir hvordan disse organisasjonene skal involveres.

En møteplass for fremtiden

Målet med fagdagen er å skape en møteplass for nettverksbygging og kompetanseheving, samt en arena for å presentere aktuell kunnskap, både erfaringer og forskning. Det kan være spesielt viktig i en tid med regionreform og sammenslåingsprosesser.

–  Nesten alle skal samordne TT-ordningen. Vi i Akershus skal også samordne til Viken, sammen med Buskerud og Østfold. Det er første gangen vi arranger dette, så jeg håper at dette kan bli et opplegg som man kan videreføre som en fagdag. TT-ordningen har ikke vært en utviklingsoppgave i mange fylker. Det er mange like rammer, selv om fylkene er ulike, påpeker Gjervik.

Det var mange gode foredragsholdere på fagdagen om TT-ordningen. Gisle Solvoll, fra Nord Universitet, kunne vise til tall fra statusundersøkelser i TT-ordningen gjennom 2000-tallet. Tilhørerne fikk også sett TT-ordningen fra et kommunalt perspektiv ved Heidi Nordby Henriksen, fra Fredrikstad kommune. Thea Ringstad fra Samferdsels- departementet snakket om status rundt utvidet TT-ordning. Mot slutten snakket Susanne Nordbakke, fra Transportøkonomisk institutt (TØI), om mobilitet og velferd, og dens rolle, før Clas Kanold fra Ruter AS avsluttet dagen med spørsmålet: Har TT-ordningen en rolle i kombinert mobilitet?   

Les flere artikler

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivTerminaler FKF.

Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter i Viken

18.12.2019

Les hele artikkelen

Drosjer på holdeplass i Akershus

Slik blir drosjetjenesten i Viken

02.12.2019

Les hele artikkelen

Varaordfører i Eidsvoll kommune, Hege Svendsen, og fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune Lars Salvesen klippet snoren for å vise at gang- og sykkelveien ble åpnet 21. november.

Ny gang- og sykkelvei i Dal

21.11.2019

Les hele artikkelen

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Solveig Schytz (f.v), fylkesordfører Anette Solli, og ordfører i Asker, Lene Conradi, ble med båten fra Aker brygge, etter at de nye avgangene ble satt i drift.

Flere avganger med båt fra Vollen og Slemmestad

07.10.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet