1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Båtene på Nesoddsambandet blir elektriske i 2019

Oslofjorden blir grønnere når båtene på Norges største bilfrie passasjersamband vil gå på batteri fra høsten 2019. Da blir de de tre båtene på sambandet Nesodden – Aker brygge elektriske.

- For et flertall av beboerne på Nesodden, er båtturen over fjorden et sentralt innslag hverdagen. I en årrekke har nesoddingene vært Ruters mest fornøyde kunder. Elektrifisering av Nesoddsambandet er en viktig start for å kutte utslipp fra båttrafikken i Oslofjorden, sier leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus Solveig Schytz.

Ruter er et viktig redskap for å nå de ambisiøse miljømålene Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har satt seg. Ruters eiere har vært tydelige på at båtsambandet mellom Nesodden og Aker brygge skal bli utslippsfritt raskest mulig.

Som operatør på sambandet B10 Nesodden – Aker brygge, har Norled signert endringsordre på eksisterende kontrakt med Ruter. Partene er enige om at de tre båtene Kongen, Dronningen og Prinsen, skal elektrifiseres. Dersom alt går etter planen vil første elektriske båt være klar til drift høsten 2019. Det innebærer at Norges mest trafikkerte bilfrie fergesamband blir utslippsfritt og mer stillegående i 2019. De tre båtene, som går på flytende naturgass i dag, skal bygges om til batterielektrisk drift.

De tre båtene vil bli bygget om og utstyrt med store batteribanker, slik at driften blir helelektrisk. Båtene vil hurtiglades fra land via en ladeplugg i havna på Aker brygge. Det er beregnet at båtene skal lade i 8-9 minutter, og det skal sikre elektrisk drift gjennom hele dagen. Båtene har biodieselaggregater som reserveløsning.

70 prosent av båtreisene blir utslippsfrie

Det forventes at Nesoddbåtene vil frakte mer enn 2,7 millioner passasjerer i år. Det er en betydelig andel av de om lag 4,5 millioner årlige passasjerene med Ruters båttilbud totalt sett. Selv om båtreisene kun utgjør en prosent av totalt 371 millioner kollektivreiser i 2017, så står båtdriften for rundt ti prosent av klimagassutslippene fra kollektivtransporten i Oslo og Akershus.

En elektrifisering av de tre fergene som går mellom Aker brygge og Nesoddtangen monner, og alle utslipp av CO2, NOx og partikler fra de tre fergene forsvinner. Målt i antall reiser med Ruters tilbud på fjorden, vil nærmere 70 prosent av reisene være utslippsfrie når ombyggingen av disse båtene er gjennomført.

- Det blir en gave til innbyggerne å kunne tilby dem elektriske båter og flere elektriske busser i gatene allerede til neste år, når Oslo er miljøhovedstad. Da vil utslipp fra Nesoddbåtene forsvinne, og elektrifiseringen av båttilbudet i Oslofjorden er i gang. Vi lykkes takket være ambisiøse eiere som krever utslippsfrie løsninger og Norled som sentral pådriver for å få til omlegging til elektrisk drift raskest mulig, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

I 2017 var 56 prosent av energibruken fra alle kollektivtransportmidler fra fornybare kilder. Syv prosent av båtenes energibruk var da fornybar. Med elektrifiseringen av de tre fergene vil nesten 60 prosent av energibruken fra Ruters båttilbud være fornybar neste år.

Fakta om elektrifisering av Nesoddsambandet

 • B10 Nesoddsambandet består av de tre båtene Kongen, Dronningen og Prinsen som kjører mellom Aker brygge og Nesoddtangen.
 • Dette er Norges største bilfrie fergesamband, som vil frakte mer enn 2,7 millioner passasjerer i 2018.
 • Det ble signert endringsordre 17. oktober 2018 om elektrifisering av B10 Nesoddsambandet. Kontrakten har en varighet til 30.06.2034.
 • 70 prosent av båtreisene blir utslippsfrie når B10 elektrifiseres.
 • Foreløpige beregninger anslår at elektrifiseringen av B10, vil ha en årlig merkostnad i forhold til driften på omlag 7-8 millioner norske kroner frem til 2034.
 • Batteribanker vil bli installert i de tre båtene. Batterier har normalt 8 – 9 måneders leveringstid.
 • Tre båter skal bygges om til batterielektrisk drift. Ombyggingen er anslått til 6-8 uker per båt.
 • Båtene blir plugg-inn-hybrider, med biodieselaggregater tilgjengelig som reserveløsning.
 • Mens en båt er under ombygging vil sambandet driftes av to båter og reservebåten Huldra.

Les flere artikler

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivTerminaler FKF.

Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter i Viken

18.12.2019

Les hele artikkelen

Drosjer på holdeplass i Akershus

Slik blir drosjetjenesten i Viken

02.12.2019

Les hele artikkelen

Varaordfører i Eidsvoll kommune, Hege Svendsen, og fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune Lars Salvesen klippet snoren for å vise at gang- og sykkelveien ble åpnet 21. november.

Ny gang- og sykkelvei i Dal

21.11.2019

Les hele artikkelen

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Solveig Schytz (f.v), fylkesordfører Anette Solli, og ordfører i Asker, Lene Conradi, ble med båten fra Aker brygge, etter at de nye avgangene ble satt i drift.

Flere avganger med båt fra Vollen og Slemmestad

07.10.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet