1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022

Fylkesrådmannen la 29. oktober frem forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. Både skole, kollektivtrafikk og klima vektlegges i forslaget. Handlingsprogram for samferdsel 2019-2022 ble også presentert.

Økonomiplanen

Økonomiplanen (ØP) setter rammene for disponeringen av fylkeskommunens midler, og er et sentralt styringsdokument for hele organisasjonen. Hvert år lager fylkesrådmannen et forslag til økonomiplan for den kommende treårsperioden, i tillegg til årsbudsjett for kommende år. Årets budsjettforslag følger opp styringssignaler og vedtak i fylkestinget og i Fellesnemnda for Viken.

Akershus fylkeskommune/Melkeveien
Driftsbudsjettet fordelt på tjenesteområder. Driftsbudsjettet er på totalt 8,8 mrd. kr.

Driftsbudsjett på 8,8 mrd.

Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett har en budsjettramme på 8,8 milliarder kr i 2019, økende til 9 milliarder kr i 2022.

Over 50 prosent er knyttet til drift av videregående skoler, fagopplæring og andre kompetansetjenester. Over 27 prosent går til kollektivtrafikk, fylkesveier og alle samferdelstiltak. Se figuren for hvordan utgiftene fordeler seg på tjenesteområdene.

Investeringer på 9,4 mrd.

Investeringene i perioden er på 9,4 milliarder kr, hvorav 3 milliarder kr er investeringer finansiert av bompenger og belønningsmidler fra staten. Det er en sterk vekst i elevantallet i den kommende fireårsperioden, og veksten fortsetter frem mot 2030. Dette medfører et behov for betydelige investeringer i nye elevplasser og skolebygg. Også investeringer i kollektivtransporten prioriteres, for å sikre at det økte transportbehovet som skapes av befolkningsveksten møtes av kollektiv, sykkel og gange.

Eget klimabudsjett for første gang

Akershus fylkeskommune legger for første gang fram et eget klimabudsjett, basert på Regional plan for klima og energi i Akershus. De tiltakene som presenteres i årets klimabudsjett er tiltak og aktiviteter som fylkeskommunen skal gjennomføre for å bidra til at de regionale klimamålene for direkte klimagasser blir nådd. Arbeidet med å videreutvikle klimabudsjettet fortsetter i Viken fylkeskommune. 

Handlingsprogram for samferdsel

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019-2022 presenterer budsjett og planer for arbeidet innenfor samferdselsfeltet i økonomiplanperioden. Dette inkluderer satsinger og midler til drift og investeringer i kollektivtransport, fylkesveier, trafikksikkerhet, gang- og sykkelveier etc.

Kommunene og regionrådene i Akershus er invitert til en egen presentasjon av handlingsprogrammet for samferdsel 8. november.

Les mer om arrangementet og meld deg på her.

Les flere artikler

Kulturhack, Ås 2019

Fordeling av tilskudd til publikumsutvikling

12.12.2019

Les hele artikkelen

Alexander Krohg Plur (hovedansvarlig for UngMusikk og virksomhetsleder for kultur og fritid i Ås kommune), Kari Solheim (leder UngMusikk) og Bjørg Bjøntegaard (Norges Musikkhøgskole)

UngMusikk ekspanderer

02.12.2019

Les hele artikkelen

Vetle Rødbotten

Drømmer om Berlinfilharmonien

02.12.2019

Les hele artikkelen

Marianne Tomasgård, folkemusikkonsulent i Akershus

Utstilling i Lørenskog Hus: «Folkemusikk og nasjonalisme»

07.11.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet