1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Akershus-besøk

Torsdag 19. og fredag 20. april var Stortingets transport og kommunikasjonskomité på fylkesreise til Akershus og Oslo.

Komiteen skal besøke alle landets fylker i løpet av sin stortingsperiode, og nå var turen kommet til det sentrale østlandsområdet. Turen startet i Oslo rådhus og ble avsluttet på Coops logistikksenter i Gardermoen næringspark, etter å ha vært innom blant annet, Oslo havn, Asker, Ski og Fetsund.

Fylkesordfører Anette Solli orienterte komiteen om areal- og transportutviklingen og om viktige samferdselsprosjekter i Akershus. Målene for transportsystemet er god fremkommelighet, trafikksikkerhet, universell utforming og bedre miljø og by- og tettstedskvalitet. -Veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange, understreket Anette Solli. Hun trakk fram Oslopakke 3 som et viktig fundament for samferdselsinvesteringene. - Oslopakke 3 bygger på et bredt politisk flertall, det er avgjørende for å få til en reel forpliktelse, sa Anette Solli.

Veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange.

Anette Solli.

Solli snakket også om fylkeskommunens arbeid for nullutslipp innen transport, og introduksjon av hydrogenkjøretøyer og etablering av fyllestasjoner for hydrogen. -Innen 2025 har vi som mål å få etablert 7-9 fyllestasjoner i Oslo og Akershus, og til sammen 10 000 kjøretøy, hvorav 500 drosjer og 100 busser, sa Anette Solli.

Stort spenn

Det var et tettpakket program som skulle gjennomføres på to dager. Det ble avholdt nær 30 innlegg og orienteringer som omhandlet alt fra veiprosjekter og baneutbygging til overordna transportspørsmål i regionen og lokale utfordringer i de enkelte kommunene, bare for å nevne noe.

I løpet av reisen møtte komitemedlemmene representanter fra transportetatene, kommuner og fylker, næringsliv og m.fl. fra flere nivåer i forvaltningen og det politiske og administrative systemet.

Her finner du faktaark og presentasjonene fra programmet

Viktig kunnskap

Komitéleder Helge Orten (H) uttrykte at han var fornøyd med turen. – Disse turene er veldig viktige for oss. De gir oss kunnskap om lokale forhold som hadde vært vanskelig tilegne seg på andre måter, sier stortingsrepresentanten fra Møre og Romsdal.

 

 

 

Les flere artikler

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivTerminaler FKF.

Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter i Viken

18.12.2019

Les hele artikkelen

Drosjer på holdeplass i Akershus

Slik blir drosjetjenesten i Viken

02.12.2019

Les hele artikkelen

Varaordfører i Eidsvoll kommune, Hege Svendsen, og fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune Lars Salvesen klippet snoren for å vise at gang- og sykkelveien ble åpnet 21. november.

Ny gang- og sykkelvei i Dal

21.11.2019

Les hele artikkelen

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Solveig Schytz (f.v), fylkesordfører Anette Solli, og ordfører i Asker, Lene Conradi, ble med båten fra Aker brygge, etter at de nye avgangene ble satt i drift.

Flere avganger med båt fra Vollen og Slemmestad

07.10.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet