1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Veien til et universelt uformet kollektivtransporttilbud - brukermedvirkning

Arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming er sentralt for å realisere ambisjonene om et kollektivtilbud som så langt som mulig skal kunne brukes av alle. 9. mars var det arbeidsverksted hos Akershus fylkeskommune.

- Vi er helt avhengig av gode innspill fra ulike grupper av kollektivtrafikanter som kan fortelle oss hvor skoen trykker når det gjelder tilgjengelig kollektivtrafikk. Derfor er dere invitert hit slik at vi kan få innspill hva vi bør prioritere i strategien vi skal utarbeide, innledet Benedicte Bruun-Lie, leder for mobilitetsenheten i avdeling for samferdsel.

Det var 22 deltakere; fra de fylkeskommunale rådene, representanter for brukerperspektivet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (ved Blindeforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og SAFO) og administrasjonen i Ruter AS, Statens vegvesen, Akershus kollektivterminaler FKF og fylkeskommunen.

Strategi for tilgjengelighet og universell utforming i kollektivtransporten

Fylkestinget i Akershus fylkeskommune har vedtatt at det skal utarbeides en strategi for å øke tilgjengeligheten til kollektivtransporten for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Strategien skal på høring våren 2018. Det er utpekt en arbeidsgruppe som er ansvarlig for strategien. Hensikten med seminaret var at deltakerne får innsikt i arbeidet med strategien så langt, og mulighet til å komme med innspill i en tidlig fase.

Satsingsområder

Møteleder Kristin Aandal, fra Statens vegvesen, loset deltakerne gjennom dagen med et todelt opplegg. Første halvdel med presentasjon av arbeidsgruppens arbeid og mål og satsningsområder til strategien, presentert av prosjektleder for strategien Rakel Marie Hansen, rådgiver i mobilitetsenheten i samferdselsavdelingen i Akershus fylkeskommune. Videre fortalte Cato Lie, rådgiver i Funksjonshemmedes fellesorganisasjoner (FFO), om hvilke utfordringer mennesker med funksjonsnedsettelse møter i kollektivtransporten og om hvilke anbefalinger FFO har for arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming i kollektivtransporten. Cato Lie trakk blant annet frem at en stor andel personer med funksjonsnedsettelse opplever transport som en utfordring i hverdagslivet, og blant annet ombordstigning er en hovedutfordring på alle transportområder. Han påpekte også at det er et stort forbedringspotensial på informasjons- og kommunikasjonsløsningene.

Andre halvdel av dagen bestod av gruppearbeid, oppsummeringer og plenumsdiskusjoner. I gruppearbeidet ble de ulike gruppene utfordret til å peke ut mål og satsningsområder for strategien - med hovedfokus på satsningsområdene «Holdningsarbeid», «Informasjon» og «Hele reisekjeden». Innspillene vil bli bearbeidet og formidlet i en verkstedsrapport som skal utarbeides. Videre blir de mest sentrale innspillene viktige bidrag inn i strategien.

Rakel Marie Hansen, prosjektleder og rådgiver ved mobilitetsenheten, var godt fornøyd med dagen. – I arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming av kollektivtransporten er både høy kompetanse på temaet og god dialog med brukerorganisasjonene blinket ut som viktig, når begrensede ressurser gjør at man må prioritere tiltak som blir mest mulig for flest mulig. Jeg håper dagen, og på sikt strategien, vil bidra til at vi hjelpe oss på veien til et universelt utformet kollektivtransporttilbud, sier Rakel Marie Hansen.

Arbeidsverkstedet var finansiert med støtte fra Deltasenteret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

 

Les flere artikler

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivTerminaler FKF.

Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter i Viken

18.12.2019

Les hele artikkelen

? Av alle de oppgavene og prosjektene jeg har bidratt til gjennom 23 år i Akershus fylkeskommune er denne prosessen absolutt blant topp 5, sier Karin O'Sullivan, fra avdeling for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Akershus fylkeskommune er miljøsertifisert

17.12.2019

Les hele artikkelen

Slik kan bygg A se ut i fremtiden.

Entreprenør valgt til utbygging av Ås vgs

10.12.2019

Les hele artikkelen

Ett av ti moderne behandlingsrom.

Åpning av ny tannklinikk i Asker sentrum

09.12.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet