1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Ruter styrker kollektivtilbudet i Akershus og Oslo

8. april gjennomfører Ruter en styrking av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus. Målet med ruteendringene er å sikre raskere reiser inn og ut av hovedstadsområdet og for å møte befolkningsveksten. Ruter har satt av 89 millioner kroner til forbedret rutetilbud.

Flere linjer, avganger og busser

I tillegg til å etablere nye busslinjer og tilby hyppigere avganger for trikk, t-bane og buss, setter Ruter inn flere busser i rushtrafikken. Endringene forbedrer kollektivtilbudet slik at det stadig blir mer attraktivt å velge kollektivtransport framfor bil. Styrkingen vil hovedsakelig gjelde innfartsårene til Oslo fra regionene rundt hovedstaden. Med den økte frekvensen av adganger skal det også lønne seg å velge kollektivt på lokale reiser.

– Vi ønsker at flere beboere i Akershus velger kollektivtrafikk, fremfor bil. Med den store satsningen Ruter nå gjør med nye avganger, håper vi at flere ser muligheten til å benytte seg av kollektivtilbudet. Vi har hatt stor økning av reisende de siste 10 årene, og håper økningen vil fortsette, sier Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

Flere benytter kollektivtrafikken

Antall passasjerer i kollektivtransporten i Akershus og mellom Oslo og Akershus har økt totalt med 77 prosent siden 2007. Biltrafikken i Akershus har i samme periode økt med 12 prosent, og befolkningen med 19 prosent. For å møte den økende reisevirksomheten, er det viktig å stadig forbedre tilbudet. For å nå målet om en 20 % reduksjon av biltrafikken i Oslo og nullvekst for bil i Akershus, må både kvalitet og kapasitet bedres. Systemets totale kapasitet skal utnyttes gjennom et nettverk der transportmidlene utfyller hverandre, og korresponderer på sentrale knutepunkter. Det kan komme en økning i antall kollektivreiser på strekningene med bompenger de neste årene, og Ruter er opptatt av å kunne gi et godt alternativ til bilen.

Forbedringer gir økt reiselyst

Forbedringer i rutetilbudet gir effekt i form flere reiser. I Akershus har Ruter i 2017 hatt en vekst i antall reiser på 5,3 prosent. (i Oslo er tallet 6,1 prosent). Dette er en vesentlig økning og kan ses i sammenheng med styrking av busstilbudet i regionen ved ruteendringer i januar og april, samt ruteendring og innføring av nytt trafikant-betalingssystem i bomringen fra oktober.

Endringer vil man merke i Bærum og Asker ved Slemmestad ekspress som får økt frekvens i morgenrushet. Det blir økt frekvens på Nesøya-Sandvika og Asker-Sandvika. Et bedre busstilbud mellom Asker og Sandvika vil binde de to regionbyene bedre sammen. Det blir også en sammenhengende linje fra Sandvika – Østerås – Fossum – Lia.

I Follo settes det inn flere avganger på ekspressbuss mellom Drøbak og Oslo og driftstiden utvides med en time. Det blir utvidelse av lokalbusstilbudet mellom Bølerås – Drøbak, Enebakk – Ski – Vinterbro og Ryen, Ski Vest og Kråkstad inn til Ski. Det blir også ny avgang på morgenen fra Enebakk til Oslo på hverdager.

På Romerike vil Blystadlia – Oslo bussterminal styrkes med 10 minutters avgang i rushtid og 15 minutter frekvens på kvelden og helg. Linjen Fjerdingby - Oslo bussterminal får ny avgang på morgenen. På Øvre Romerike får lokalrutene Maura – Jessheim 15 minutter frekvens. Det styrker kapasiteten på en rute med kundevekst og mye skoletransport. Det samme gjelder for linjen Oslo Lufthavn – Nordkisa, som får frekvens på 15 minutter.

De nye rutene vil bli tilgjengelig på Ruters nettsider fra 23. mars.

Les flere artikler

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivTerminaler FKF.

Akershus kollektivTerminaler FKF fortsetter i Viken

18.12.2019

Les hele artikkelen

Drosjer på holdeplass i Akershus

Slik blir drosjetjenesten i Viken

02.12.2019

Les hele artikkelen

Varaordfører i Eidsvoll kommune, Hege Svendsen, og fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune Lars Salvesen klippet snoren for å vise at gang- og sykkelveien ble åpnet 21. november.

Ny gang- og sykkelvei i Dal

21.11.2019

Les hele artikkelen

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Solveig Schytz (f.v), fylkesordfører Anette Solli, og ordfører i Asker, Lene Conradi, ble med båten fra Aker brygge, etter at de nye avgangene ble satt i drift.

Flere avganger med båt fra Vollen og Slemmestad

07.10.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet