1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Skoleskyss i Akershus

Akershus fylkeskommune har ansvar for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole i Akershus. Det er Ruter AS som på vegne av fylkeskommunen planlegger og organiserer skoletransporten, og samordner denne med det ordinære kollektivtilbudet.

Her finner du en overordnet informasjon om skoletransporten, hvilke regler som gjelder og hvordan du skal gå frem for å få skyss.

Du har rett til gratis skoleskyss dersom du bor over en viss avstand fra skolen:

  • 2 km for 1. klassinger
  • 4 km for 2.-10. klasse
  • 6 km for elever i den videregående skolen

Avstanden gjelder korteste gangavstand mellom hjem og skole. Er du i tvil om avstanden kan du sjekke dette på Entur – nasjonal reiseplanlegger ved å legge inn adresse til hjem og skole og velge «vis gangvei».

For elever som er funksjonshemmet er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade.

Elever i grunnskolen som har særlig farlig eller vanskelig skolevei vil også kunne ha rett til skoleskyss. Dette vedtas av den enkelte kommune.

Opplæringslova regulerer retten til skoleskyss, både for grunn– og videregående skoleelever. I tillegg har Akershus fylkeskommune vedtatt egne retningslinjer for skoletransport.

[-]

Alle som har rett til skoleskyss får ved skolestart på ny skole utlevert et reisekort som inneholder en skolebillett.

Informasjon om rutetider finner du på Ruter.no, husk å søke på en aktuell skoledag.

Dersom du har behov for fast eller midlertidig tilrettelagt skyss, eller mangler kollektivdekning der du bor, ta kontakt med din skole som kjenner rutinene for bestilling av skoleskyss. Skolen vil sende en søknad videre til Ruter på dine vegne.

[-]

Dersom du bruker mer enn 15 timer per uke i reise- og ventetid mellom hjem og skole har du rett til å få et tilpasset transporttilbud. Tiden regnes normalt etter skolens formelle start- og sluttid og ikke den enkelte elevs timeplan. Ta kontakt med skolen eller Ruter for nærmere søknad.

[-]

Akershuselever som velger å gå på privat eller offentlig skole i Oslo må selv betale skoletransporten ved å kjøpe Ungdomskort. Fylkeskommunen får her årlig dispensasjon fra Fylkesmannen om regelen til gratis skoleskyss. Dette skyldes at ungdomskortet er sterkt subsidiert med under halvparten av normal pris og kollektivtilbudet mellom Oslo og Akershus er godt utbygget.

Bor du i Akershus og går på privat videregående skole i Østfold, Buskerud, Oppland eller Hedmark har fylkeskommunen også dispensasjon for å gi gratis skyss til fylkesgrensa. Også her er det et subsidiert Ungdomskort som er alternativet.

Fylkesmannen i Oslo og Viken innvilget dispensasjon for skoleåret 2019–2020 den 15. mai 2019. Her kan du lese vedtaket.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus innvilget dispensasjon for skoleåret 2018–2019 den 23. januar 2018. Her kan du lese vedtaket.

Dersom ordningen for enkelte elever kan virke urimelig må Ruter vurdere søknaden spesielt.

Skolelever som går på landsdekkende linjer utenfor Akershus, eller linjer hvor Akershus fylkeskommune har kjøpt plassen, har rett til gratis skyss uavhengig av dispensasjonen.

[-]

En eventuell klage på avslag om skoleskyss skal sendes til Ruter. Dersom Ruter ikke omgjør vedtaket vil saken videresendes til neste instans. For vedtak om skoleskyss for elever i grunnskolen er Fylkesmannen i Oslo og Akershus klageinstans. Klager på vedtak om skoleskyss for elever i den videregående skole behandles av fylkeskommunens klagenemnd.

Les mer om skoleskyss og rettigheter. Dette er en nettside Ruter har etablert i samarbeid med sitt datterselskap for spesialskyss (Konsentra).

 

[-]

Opplæringslova regulerer retten til skoleskyss, både for grunn– og videregående skoleelever. I tillegg har Akershus fylkeskommune vedtatt egne retningslinjer for skoletransport. Dette er retningslinjer som gir rettigheter utover de nasjonale reglene. 

Retten til skoleskyss omtales i kapittel 7 i Opplæringsloven – skyss og innlosjering - se oppdatert lovtekst og nærmere tolkninger fra Utdanningsdirektoratet.

 

 

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet