1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Fylkesveier

Akershus fylkeskommune har ansvar for totalt 1816 km fylkesvei. Fylkeskommunen vedtar strategiske prioriteringer. Statens vegvesen gjennomfører utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveinettet.

Strategi- og handlingsplaner for fylkesveiene i Akershus

Samferdselsplan for Akershus 2016-2025 fastsetter de overordnede strategiene for drift og vedlikehold av fylkesveiene i tillegg til investeringer. Samferdselsplanen er førende for de prioriteringene som gjøres i handlingsprogrammet, som fylkestinget vedtar hvert år.

I handlingsprogram for samferdsel fordeles fylkeskommunens budsjett til investeringer, drift og vedlikehold. I år legger fylkeskommunen vekt på å opprettholde veistandarden, ta igjen etterslep på dekkeleggingen og tilrettelegge for gående og syklister.

Se også oversikt over planlagte og pågående veiprosjekter i Akershus hos Statens vegvesen.

Utbygging, drift og vedlikehold

Statens vegvesen Region øst gjennomfører utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveinettet på vegne av Akershus fylkeskommune. De bistår også fylkeskommunen i planlegging, saksbehandling og utredninger.

I tillegg har vegvesenet ansvar for løpende drifts- og vedlikeholdsoppgaver som brøyting, salting, asfaltering, belysning, utbedring etc.

Henvendelser om dette sendes til Statens vegvesen.

Asfaltering: Over 240 km skal få nytt dekke i 2019. Se hvilke vegstrekninger som får ny asfalt her.

Vinterdrift: Statens vegvesen har utarbeidet en egen standard for vinterdirft av riks- og fylkesveier. Les mer om hva du kan forvente her.

Spørsmål om kommunale veier

Alle henvendelser om kommunale veier skal rettes til den enkelte kommune.

Kart over fylkesveier

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet