1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Akershus fylkeskommune deltar i Norge Digitalt-samarbeidet gjennom Geodatautvalget og plan- og temautvalget i Akershus.

Ifølge plan og bygningslovens §2-1. Kart og stedfestet informasjon skal statlige, regionale og kommunale organer legge stedfestet informasjon til rette slik at informasjonen er lett tilgjengelig for bruk i plan- og byggesaksbehandlingen.

Akershus fylkeskommunes kartinnsynsløsning og utvalgte temakart til nedlastning finner du her.

Geodatautvalget

Akershus fylkeskommune deltar i Geodatautvalget i Akershus, som er øverste organ for samordning mellom Norge digitalt og Geovekst i fylket. Utvalget skal gi råd til Kartverket om prioritering av kartleggingsprosjekter og er også ansvarlig for utarbeidelse av årlig geodataplan. Geodataplanleggingen skal sikre best mulig samlet utnyttelse av ressursene til kartlegging. 

Les mer om Geodatautvalget for Akershus på Kartverkets nettsider.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet