1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Bredbånd i Akershus

Akershus fylkeskommune følger opp sentrale statlige initiativer og bidrar med prosjektkoordinering i offentlig støttede utbygginger av bredbånd.

Offentlige tilskudd gir bredbånd til alle

Utbygging av bredbånd i Norge skjer ved at kommersielle aktører (Telenor o.l.) bygger ut der hvor det er et befolknings- og kundegrunnlag for lønnsom drift. Offentlige kartlegginger av bredbåndsdekning viser imidlertid at deler av befolkningen ikke får bredbåndstilbud gjennom denne type utbygginger. I områder med liten befolkning og store geografiske avstander vil ofte kostnadene til utbygging og drift være høyere enn inntektsmulighetene.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. For å få dette til gis det offentlige tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander. På denne måten vil man skape forutsetninger for lønnsom drift for den kommersielle aktøren som tar på seg oppdraget med bygge ut og drifte bredbåndsnettet.

Fylkeskommunen koordinerer arbeidet i Akershus

For å bidra til regjeringens målsetting om 100 prosent bredbåndsdekning ble Akershus fylkeskommune i 2009 tildelt statlige støttemidler og mandat til å koordinere en utbygging av bredbånd der hvor dette manglet i fylket.

Utbyggingsprosjektet i Akershus ble gjennomført i perioden fra 2009 – 2011 og ga som resultat at 800 nye husstander fikk bredbåndsdekning. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med 11 kommuner som bidro med investeringstilskudd og leverandøren Nextnet AS som hadde vunnet oppdraget etter anbudskonkurranse. Prosjektet er avsluttet og Nextnet AS er ansvarlig for videre drift og utvikling av dette bredbåndstilbudet.

Les mer om arbeid med bredbånd i fylkeskommunene på regjeringen.no.

Problemer med nettet?

Henvendelser og eventuelle klager på bredbåndsnettet må rettes til leverandøren. Er man misfornøyd med leverandørens oppfølging er Forbrukerrådet rett instans å kontakte for råd og hjelp.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet