1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Reguleringsplaner skal vedtas av kommunestyret, men kan utarbeides både av offentlige og private aktører. Reguleringsplaner skal behandles etter bestemte regler for medvirkning, og skal oversendes til fylkeskommunen for uttalelse.

Uttalelse fra fylkeskommunen

Plan- og bygningsloven legger opp til medvirkning i planprosesser. Fylkeskommunen ønsker seg godt samarbeid i hele planprosessen. Det er viktig å ha dialog fra tidlig tidspunkt i planprosessen. Det kan bidra til bedre og mer fokuserte planer. Det kan også hjelpe til å løse konflikter, slik at innsigelser i størst mulig grad unngås.

Veileder

Miljøverndepartementet har utarbeidet en veileder om utarbeiding av reguleringsplaner. Veilederen legger hovedvekt på de krav som gjelder i forbindelse med utarbeidingen av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse, arealformål, hensynssoner og bestemmelser.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet