1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Regionale interesser i planlegging

Akershus fylkeskommune uttaler seg til alle plansaker som kan berøre regionale interesser.

Viktige interesser og ansvarsområder (innsigelsesmyndighet etter Plan- og bygningsloven) er:

  • Samordnet areal- og transportplanlegging (oppfølging av bl.a. fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur, RPB for kjøpesenter og RPR for areal og transport)
  • Barn og unges interesser
  • Universell utforming
  • Klima (oppfølging av bl.a.statlige planretningslinjer for klima og energi)
  • Vannforvaltning
  • Friluftsliv
  • Kulturminner og kulturmiljø
  • Fylkesveger

De fleste interessekonflikter mellom kommune og fylkeskommune løses gjennom drøfting. Ved større interessekonflikter mellom kommune og fylkeskommune, er det fylkesutvalget som fremmer innsigelse til planen.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet