1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Metode for grønn grense

Fylkeskommunen har utviklet en metodikk for vurdering av "grønn grense", som kan legges til grunn for fastsettelse av grønn grense i kommuneplanens arealdel

Fem trinn til grønn grense

Metodikken skal bidra til at kommunene i Akershus jobber systematisk for å definere en langsiktig grønn grense. Metodikken beskriver fem trinn som kommunene anbefales å gå gjennom, og viser hvordan arbeidet kan dokumenteres:

  1. Finn analyseområdet
  2. Regn ut hvor mye som nå er utbygd
  3. Anslå hvor mye utbyggingsareal som trengs
  4. Vurder potensialet for videre utbygging
  5. Tegn opp GRØNN GRENSE på kart

Følger opp regional plan for areal og transport

Hensikten med veilederen er å følge opp intensjonene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og vise hvordan kommunene kan planlegge for en konsentrert arealutvikling. Dette er en oppgave som er satt opp i handlingsprogrammet til den regionale planen (H3).

Målet om en konsentrert utbygging skal konkretiseres og synliggjøres i det sentrale styringsdokumentet for arealplanlegging i hver enkelt kommune. Dermed legges et grunnlag for planmessig å utvikle eksisterende utbygde tettstedsområder innenfra, samt begrense videre byspredning. Med en langsiktig grønn grense inntegnet på kommuneplankartet oppfyller kommunen retningslinje R8 i den regionale planen.

Skal gi bærekraftig utvikling

Begrepet grønn grense skal gi assosiasjoner til en grønnere og mer bærekraftig utvikling av utbyggingsmønsteret. Det betyr at flest mulig får korte avstander mellom bolig og daglige aktiviteter som jobb og skole, slik at flere kan gå og sykle på daglig basis. Sammen med nærhet til et godt kollektivt transporttilbud gir korte avstander et viktig bidrag til en bærekraftig utvikling.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet