1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Planveiledning

Akershus fylkeskommune er regional planmyndighet. Fylkeskommunen skal blant annet veilede kommunene i deres planprosesser, ivareta regionale interesser og komme med uttalelser til alle plansaker i fylket.

Veiledning ved utarbeidelse av kommuneplaner

Fylkeskommunen veileder kommunene i utarbeiding og behandling av planer etter loven. Kommunene kan få støtte, rådgivning og veiledning i deres arbeid med kommune- og kommunedelplaner.

Fylkeskommunen er ansvarlig for regionalt planforum. Formålet med regionalt planforum er at kommunene kan få presentert  kommuneplaner og andre viktige arealplaner, og få innspill  til disse. Deltagere på møtene er primært kommunene og statlige og fylkeskommunale sektormyndigheter. Les mer om regionalt planforum.

Fylkeskommunen arrangerer årlig flere seminarer for areal- og samfunnsplanleggere i Akershus.

Ivareta regionale interesser

Akershus fylkeskommune ønsker gjennom tidlig medvirkning i overordnede planprosesser å ivareta regionale interesser i planlegging.

Som regional planmyndighet ønsker Akershus fylkeskommune å delta aktivt i samarbeid om utarbeidelse av kommuneplaner. Dette gjøres med basis i regional planstrategi, regionale planer, rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder, samt oppgaver etter friluftsloven og som fagmyndighet for kulturminnevern.

Vurdere og gi uttalelse til alle plansaker i fylket

Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte våre arealer. Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet og at hver og en av oss kan være med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser.

Kommunen har ansvar for planlegging i følgende planprosesser:

  • Kommune(del)planer
  • Reguleringsplaner

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet