1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter. Kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner kan meldes inn for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater. Planen bør ha interesse for mer enn én regional aktør.

Formål med regionalt planforum

I regionalt planforum kan kommunene presentere utkast til kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner, for å få innspill og mest mulig forpliktende uttalelser til disse fra fylkeskommunen og statlige fagetater. Aktuelle regionale planer kan også tas opp. På denne måten kan statlige, regionale og kommunale interesser klarlegges og samordnes. 

Krav til innsendte dokumenter

 • Lag et notat med en kort beskrivelse av den aktuelle saken og hvilke problemstillinger som ønskes drøftet.
 • Dokumentene må ha et beskrivende filnavn.
 • Oversendelsen skal være fremstilt på en måte som gjør det enkelt å sette seg inn i saken.
 • Alle dokumenter sendes i PDF-format, samlet i en forsendelse. Gjerne nummerert i den rekkefølgen de skal stå.
 • Er dokumentene tilgjengelig på kommunens nettside, kan lenken til disse sendes, i stede for dokumenter i PDF-format.

Frister

 • Kommunen skal oversende aktuelle dokumenter til fylkeskommunen senest 14 dager før aktuelt møte. Merk at fristen for oversendelse til noen møter er 21 dager før møtet som følge av fridager. Det går frem av møteplanen hvilke møter dette gjelder.
 • Kommuner melder inn saker til post@afk.no med kopi til regionaltplanforum@afk.no.
 • Endringer som påvirker dagsorden skal meldes så fort som mulig til Akershus fylkeskommune på adressene over.

Hvem deltar i møtene?

 • Kommuner med aktuelle saker til dagsorden
 • Regionale myndigheter
 • Nabokommuner (deltakelse må meldes i forkant av møtet)
 • Konsulent/utbygger (kan etter avtale presentere planer)

Foruten eventuelle nabokommune, er det kun kommunen som deltar i dialogen med regionale myndigheter. 

Tidsbruk

Dersom ikke annet er avtalt vil det settes av 1 time til presentasjon og tilbakemelding til hver sak.

Innsigelse 

Planforum er ikke en meklingsarena. Der det foreligger innsigelse kan imidlertid kommunen få uforpliktende tilbakemeldinger på endrede planforslag.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet