1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018

Et av hovedmålene for kulturminnepolitikken i Akershus er å vise at kulturarven kan bidra til å skape økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping. Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus skal avklare roller og ansvar og gi større forutsigbarhet for kommunene og utbyggere.

Planen skal også legge grunnlag for en bedre dialog og samarbeid mellom kommunene, fylkesmannen, museer, frivillige organisasjoner, fagmiljøer og næringsliv.

"Spor for framtiden" ble vedtatt av fylkestinget 14.06.2007. Planen er utarbeidet gjennom et nært samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartnere. 

Planen er delt inn i fire innsatsområder; bevaring, forvaltning, formidling og verdiskaping.

Målgrupper:

Som plan- og bygningsmyndighet er det kommunene som er den største forvalter av fylkets kulturhistoriske verdier. Det er derfor viktig at kommunene bruker planen aktivt i sin saksbehandling.

Oppbygging:

Planen består av to hoveddeler:

Del A beskriver utfordringer og muligheter innenfor kulturminnefeltet, sammen med mål og strategier for arbeidet. Del A inneholder også et handlingsprogram med prioriterte tiltak for de nærmeste årene. Handlingsprogrammet rulleres (når). 

Del B er en praktisk oppslagsdel som viser virkemidler for vern og retningslinjer for saksbehandling og forvaltning. Delen har også ulike kulturminneregistre, samt kart over kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap av nasjonal/regional verdi. Opplysningene i oppslagsdelen vil oppdateres i nettversjonen.

Planen er rikt illustrert og har en brukervennlig layout som gjør den enkel å finne frem i.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet