1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Regionale planer

Regionale planer ligger til grunn for regionale organers virksomhet, og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.

Oversikt over regionale planer

Regional planstrategi for Akershus legger frem en prioritert liste over hvilke regionale planer som skal utarbeides:

Utdanning og næringsutvikling

Areal og transport

Bomiljø, inkludering og mangfold

Klima og miljø

Regionale planer har et langsiktig perspektiv

De regionale planene utarbeides i samarbeid med stat, fylke og kommuner og organisasjoner. De gjeldende og nye regionale planene skal være styringsdokumenter der en foretar prioriteringer og veivalg for regionens ønskede utvikling i et langsiktig perspektiv. Hver enkel regional plan inneholder mål og relevante strategier og tiltak.

En regional plan skal være langsiktig og målrettet med et langsiktig perspektiv, minst 12 år. Planene skal revideres hvert 4. år og ha et årlig handlingsprogram.

Planprosessen - hvordan lages en regional plan?

Arbeidet med en regional plan starter med å utarbeide et planprogram. Planprogrammet er en beskrivelse av hva planen skal omhandle og hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Trinnene i planprosessen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet