1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

By- og tettstedsutvikling

Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til utvikling av attraktive og levende byer og tettsteder i Akershus.

Akershus vokser

Byene og tettstedene i Akershus har hatt en kraftig ekspansjon siste 20-50 år, og flere steder har utviklet seg fra kollektivknutepunkt med spredt bebyggelse til steder av bymessig størrelse. Denne veksten er forventet å fortsette. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus viser hvor veksten skal komme. En koordinert by- og tettstedsutvikling har fokus på hvordan utviklingen i byer og tettsteder kan skje best mulig slik at vi kan legge til rette for befolkningsvekst i levende og attraktive byer og tettsteder.

Les mer om regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Urban idé Akershus

Urban idé Akershus er et nettverk for kommunene i Akershus der tema er urbanitet, by- og tettstedsutvikling. Urban idé Akershus har 3 - 5 samlinger årlig.

Les mer om nettverket Urban idé Akershus.

Tilskudd

Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til at kommunene får økt kompetanse og fokus på plan- og utviklingsarbeid i arbeidet med utvikling av attraktive byer og tettsteder.

Hver kommunene kan søke om inntil kr. 300.000,- i støtte. Den totale årlige tilskuddsrammen er kr.1.500.000,-.

Les mer og søk om tilskudd til utvikling av attraktive byer og tettsteder i Akershus.

Byforum

Byforum er et nettverk for plansjefene i de største byene og tettstedene i Akershus. Asker, Bærum, Skedsmo, Ullensaker, Lørenskog, Oppegård, Ski og Ås er medlemmer i forumet. Hensikten med Byforum er erfaringsutveksling med henblikk på utfordringer og muligheter i de største byene og tettstedene i et fylke i sterk vekst. Akershus fylkeskommune koordinerer Byforum.

SmartEdge

Akershus fylkeskommune tok i 2016 initiativet Interreg Europe-prosjektet SmartEdge. Ønsket var å hente læring fra andre storbyregioner i Europa om hvordan man kan knytte arbeidet med by- og tettstedsutvikling tettere opp mot klima- og energiarbeidet og overgangen til det grønne skifte. Partnerskapet består av Stockholm, Berlin, Milano, Barcelona, Krakow, Bucharest og det rumenske miljødepartementet.

Problemstillingen for samarbeidet er hvordan hvordan utvikling av utkantbyer (edge cities) kan fremme overgangen til lavkarbonøkonomi. Slike utkantbyer kan fungere som «test labs» for utviklingen av miljøvennlige løsninger og begrense byspredning. 

Om lag halvparten av befolkningen i Akershus bor i bybåndet og de regionale byene. Målet er å gjøre de regionale byene i Akershus mer attraktive for bosetning og næringsutvikling, ved å reduseres transportbehovet, energiforbruket og dermed også utslippene. Akershus fylkeskommune knytter dette opp til regional plan for klima og energi for Akershus 2018–2050, som igjen er nært knyttet til Regional plan for areal- og transport for Oslo og Akershus.

SmartEdge logo

Les mer om prosjektet på SmartEdge sin hjemmeside.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet