1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Skoleår i utlandet

Elever i videregående opplæring kan få utvekslingsår i utlandet godkjent som kompetansegivende år. Årlig gjennomfører 200 - 300 elever fra Akershus et skoleår i et annet land.

Slik søker du om utveksling

Du søker om godkjenning av skoleåret til den videregående skolen du er elev ved. Det gjelder både forhåndsgodkjenning i forkant av studieoppholdet og godkjenning i etterkant.

Godkjenning av skoleår i utlandet baserer seg på forskrift til opplæringsloven §1-16: Godkjenning innen videregående opplæring av tidligere bestått opplæring i Norge eller utlandet. 

Utveksling gjennom samarbeidsprogram

Tre videregående skoler i Akershus har godkjente samarbeidsprogram for å gjennomføre Vg2 i utlandet. Disse programmene er godkjente for utdanningsstøtte fra Lånekassen, og elever fra alle videregående skoler i Akershus kan søke:

Fag Skole Samarbeidsinstitusjon
Naturbruk Hvam videregående skole Askham Bryan College i York, England
Studiespesialisering Sørumsand videregående skole Lincoln College, England
Helse- og oppvekstfag Rud videregående skole York College, England

Elever søker gjennom www.vigo.no innen 1. mars.

Ta kontakt med skolen i Akershus som organiserer programmet for mer informasjon. Se også informasjon på vilbli.no.

Utveksling gjennom utvekslingsorganisasjon

Det finnes flere utvekslingsorganisasjoner som organiserer utvekslingsår i utlandet. Lånekassen kan gi støtte til utvekslingsår på Vg2 dersom du reiser gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon og hvis skolen du går på har gitt deg en forhåndsgodkjenning av skoleåret. 

Se listen over godkjente utvekslingsorganisasjoner hos DIKU. 

Mer informasjon om muligheter i utlandet finnes på nettstedet Utdanning i verden.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet