1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Klage på karakter

Elever og privatister kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet, med følgende unntak: Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen, kan det bare klages på formelle feil. Klageretten gjelder også dersom det er gitt "ikke vurdering" i standpunktkarakter. Klagen skal sendes skolen du er elev ved/skolen du tok eksamen ved som privatist.

Foresatte kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år. Det er ikke klagerett på underveisvurdering.

Hvordan klager du?

Klagen må være skriftlig, undertegnet, skrevet på PC og datert.

Alle typer klager skal sendes til rektor ved din skole. Privatister og praksiskandidater sender klagen til den skolen der eksamen ble avholdt.

Se oversikt over de videregående skolene i Akershus her.

Hvis du klager på standpunktkarakter, eller på karakter til muntlig-, muntlig-praktisk- og praktisk eksamen, bør klagen begrunnes.

Hvis du klager på karakter til skriftlig eksamen, er det ikke nødvendig å begrunne klagen. Egne klageskjemaer kan benyttes (se klageskjemaene lenger ned på siden).

Klagefrist

Klagefristen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunkt du eller dine foresatte (hvis du er under 18 år) er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort dere kjent med den.

Hvis du ber om begrunnelse for karakteren blir klagefristen avbrutt. Fristen begynner å løpe igjen når du har fått begrunnelsen. Det gis ikke begrunnelse for karakteren ved skriftlig eksamen.

Mer informasjon

Utfyllende informasjon om klage og klageprosessen finner du dette dokumentet:

Retningslinjer for klagebehandling av standpunkt- og eksamenskarakterer 2019 

Klageskjemaer

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet