1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Jeg går i Vg2, men bestilte ikke datamaskin gjennom fylkeskommunen da jeg gikk på Vg1. Kan jeg bestille PC eller Mac nå?

Nei, ordningen gjelder bare mens du går på Vg1. Det gjøres bare unntak for elever som ikke har gått Vg1 på en offentlig videregående skole i Akershus. Dersom dette gjelder deg, kan du ta kontakt med Akershus fylkeskommune på elevpc@afk.no. Dersom du ikke fyller vilkårene for å kjøpe datamaskin gjennom fylkeskommunen, må du enten kjøpe en ny datamaskin gjennom en ordinær forhandler eller låne PC av skolen.

Jeg skal begynne på privatskole. Kan jeg bestille datamaskin gjennom Akershus fylkeskommune?

Akershus fylkeskommunes PC-ordning gjelder kun for elever ved de offentlige videregående skolene i Akershus. Privatskoler har andre måter å organisere elev-PC-ordningen på. Du kan kontakte skolen du skal begynne på for informasjon om deres PC-ordning.

Jeg bor i Akershus, men skal gå på videregående skole i et annet fylke. Kan jeg bestille datamaskin gjennom Akershus fylkeskommune?

Akershus fylkeskommunes PC-ordning gjelder kun for elever som går på offentlig videregående skole i Akershus. Andre fylkeskommuner kan ha andre måter å organisere elev-PC-ordningen på, og du vil være omfattet av PC-ordningen i den fylkeskommunen der du er elev.

Jeg vet ikke hvilken skole og hvilket utdanningsprogram jeg skal gå på ennå. Hvilken skole og hvilket utdanningsprogram skal jeg føre opp når jeg bestiller datamaskin?

Når du bestiller datamaskin, må du registrere en skole og et utdanningsprogram i bestillingsportalene. Hvis du bestiller før du har fått melding om skoleplass, kan du sette opp førstevalget ditt. 

[-]

Hva må jeg betale ved bestilling av en av de to MAC-modellene?

Fylkeskommunen subsidierer alle modellene med det samme beløpet. Beløpet er allerede trukket fra prisene som er oppgitt på www.akershus.no/elevpc og i bestillingsportalene. Prisene som står oppgitt er det eleven må betale. Ved bestilling av kraftig PC eller Mac må du betale hele beløpet ved bestilling.

Kan jeg velge nedbetaling over tre år ved bestilling av MAC?

Nei, ved bestilling av MAC må du betale hele beløpet ved bestilling. Det er bare den rimeligste PC-en (standard-PC-en) i fylkeskommunens PC-ordning som kan betales over tre år. Standard-PC-en tilfredsstiller på den måten gratisprinsippet i videregående opplæring, jf. § 19-6 i forskrift til opplæringsloven.

Jeg har sammenlignet prisene hos fylkeskommunen med prisene i vanlige butikker, og forskjellen er mindre enn subsidiebeløpet dere oppgir. Hva er grunnen til det?

Vi kan ikke utelukke at du kan finne tilsvarende modeller rimeligere på f.eks. kampanjetilbud. Det kan imidlertid være vanskelig å sammenligne prisene. Modellene vi tilbyr er laget av solide materialer slik at de tåler daglig transport til og fra skolen. Prisen på standard-PC-en inkluderer også forsikring. Alle datamaskinene er dessuten dekket av serviceavtaler som gjør det enkelt å få reparert datamaskinen dersom det oppstår feil eller skade.

[-]

Hvor mye koster det å få maskinen sendt med Posten?

Fraktprisen er kr 49 ved bestilling av PC (Elkjøp), og kr 100 ved bestilling av Mac (Eplehuset).

Kan jeg hente PC-en i en annen Elkjøp-butikk enn de som står oppgitt?

Nei, det er kun mulig å velge utlevering i en av de fire butikkene.

[-]

Er Office-pakken inkludert i prisen, eller må jeg kjøpe det ved siden av?

Du får tilbud om gratis installasjon av kontorstøtteverktøyet Office 365 når du begynner på skolen.  Lisensen er gyldig så lenge du er elev ved en av fylkeskommunens videregående skoler.

Må jeg kjøpe antivirusprogram?

Vi krever at du har et oppdatert antivirusprogram installert på maskinen din, men gratisprogramvare er tilstrekkelig. PC-er med Windows 10 har Windows Defender installert fra fabrikken, og du trenger ikke noe antivirusprogram utover dette. Les mer om hvordan du beskytter datamaskinen din på vår hjelp-til-selvhjelp-side.

[-]

Jeg skal begynne på medier og kommunikasjon/musikk, dans og drama og har hørt at jeg må ha Mac. Stemmer det?

Skolen kan ikke kreve at elevene har utstyr som koster mer enn standard-pc-en. På disse to utdanningsprogrammene kan det likevel være enkelte arbeidsoperasjoner som krever en kraftigere maskin. Skolen vil låne ut utstyr til de som ikke kan utføre disse arbeidsoppgavene på sin egen datamaskin.

 

[-]

Jeg trodde videregående opplæring skulle være gratis. Hvorfor må jeg betale for bærbar datamaskin?

Det stemmer at videregående opplæring i all hovedsak skal være gratis. I opplæringsloven §3-1 står det at:

"...Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Elevane kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje elevane, lærlingane, praksisbrevkandidatane og lærekandidatane å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha..."

Forskrift til opplæringsloven § 19-6 gir fylkeskommunen anledning til å kreve egenandel for bærbar datamaskin:

"...Dersom skoleeigar organiserer opplæringa på ein måte som krev at elevane må ha berbar pc, kan skolen krevje ein årleg eigendel frå eleven for å dekkje delar av kostnaden for pc-en. Eigendelen kan ikkje setjast høgare enn den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkje-behovsprøvde utstyrsstipendet. Etter vidaregåande skole skal eleven få behalde pc-en..."

Selv om videregående opplæring i all hovedsak er gratis, må du altså betale en egenandel for bærbar datamaskin. Du kan også måtte betale for individuelt utstyr.

 

[-]

Jeg har en datamaskin fra før. Kan jeg kjøpe forsikring og serviceavtale til denne?

Nei, serviceavtalene og forsikringene følger datamaskinene og kan ikke kjøpes separat.

Får jeg fremdeles stipend om jeg benytter meg av ordningen?

Ja, som elev i videregående skole får du utstyrsstipend fra Statens Lånekasse, uavhengig av om du benytter deg av tilbudet om subsidiert datamaskin. Du kan søke om stipendet etter at du har takket ja til skoleplass. Se www.vigo.no eller www.lanekassen.no for mer informasjon.

Det har oppstått en feil eller skade på datamaskinen jeg kjøpte gjennom fylkeskommunes PC-ordning. Hvordan går jeg fram for å få feilen/skaden reparert?

Ved behov for feilretting eller reparasjon, må du selv ta kontakt med leverandøren. Les mer om hvordan du går fram for å melde feil og skader.

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet