1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Den gode Akershusskolen

Den gode Akershusskolen har som hovedmål å forbedre elevenes kompetanse gjennom en profesjonalisering av alle ledd i Akershusskolen.

Rammeverket for den gode Akershusskolen er å anse som en standard for pedagogisk kvalitet for lærere og ledere i den videregående skolen i Akershus. 

Hovedmål

Hovedmålet med Den gode Akershusskolen er å forbedre elevenes kompetanse gjennom en profesjonalisering av alle ledd i Akershusskolen. Dette omfatter både skoleeier, skoleledere og lærere. Resultatmålet er at 87 % av elevene fullfører og består videregående opplæring innen 2018.

I perioden 2015-2018 prioriteres å gå fra ord til handling ved å implementere intensjoner og standarder i rammeverket på alle nivåer.

Satsingen har fire strategiske hovedmål:

  1. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og bedrift.
  2. Alle skal lære mer. Elevenes og lærlingenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret.
  3. Akershusskolen har bedre kvalitetssikring av undervisningen og den enkelte elevs faglige progresjon.
  4. Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og krenkelser.

Tre delområder

Rammeverket består av tre delområder med beskrivelse av ønsket kvalitet for hvert område:

Del 1 - Tre kvalitetssøyler

  • Skolen som organisasjon
  • Opplæringen
  • Elevenes kompetanse

Del 2 - Pedagogisk ledelse

Akershus fylkeskommune har satt i gang et omfattende læringsløp i pedagogisk ledelse for alle mellomledere med personalansvar i Akershusskolen. Eksisterende kurs i grunleggende ferdigheter og læringsledelse for lærere bli videreført.

Del 3 - Den profesjonelle læreren

Det er utviklet en standard for "den gode økta". Dette er prinsipper for hva som gir god og læringsfremmende undervisning.

Les mer om Den gode Akershusskolen i dokumentet: Den gode Akershusskolen - Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring (pdf).

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet