1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Særskilt tilrettelegging av eksamen for privatister

Har du behov for tilrettelegging på eksamen må du søke om dette i god tid før eksamen. Søknadsfristen er fire uker etter oppmeldingsfristen, som er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen. 

I henhold til § 3-32 i forskrift til opplæringsloven skal kandidater med behov for særskilt tilrettelegging av eksamen kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene må være tilpasset behovene til kandidaten så godt som mulig.

Særskilt tilrettelegging kan være:

 • Utvidet tid
 • Skrivehjelp
 • Forstørret skrift
 • Ekstra belysning
 • Ammepause
 • Opplesning av eksamensoppgaven
 • Skjermet eksamensplass
 • Programvare til bruk for dyslektikere, lese-/skrivevansker, dyskalkuli o.l.
 • Endring av eksamensform

Dersom du har behov for tilrettelegging på eksamen må du søke særskilt om dette. Sammen med søknaden må du legge ved dokumentasjon som viser at du har behov for tilrettelegging. Dette kan være erklæring fra PPT, lege, psykolog, e.l.

Søknaden sendes til den skolen der du skal avlegge eksamen.

Frist for innsending av søknadsskjema og bekreftelse er 4 uker etter oppmeldingsfristen. Du vil i god tid før eksamen få svar på om tilretteleggingen er innvilget. Før eksamen må denne bekreftelsen forevises eksamensvakten.

Du vil få skriftlig svar på søknaden din. Avgjørelsen kan påklages til fylkesmannen.

Dersom du har spørsmål om særskilt tilrettelegging av eksamen, ta kontakt med eksamensskolen.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet