1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Voksenopplæring

Opplæring organisert for voksne (voksenopplæring) retter seg mot kandidater som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring.

For å ha rett til voksenopplæring må du ha fullført grunnskole eller tilsvarende og være bosatt i Akershus. Vurderes du til å ha rett til voksenopplæring har du rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring.

Du søker gjennom nettstedet www.vigo.no. Når du søker, må du ha MinID eller BankID. Informasjon om MinID finner du på DIFIs nettsider.  For hjelp til å søke kontakt veiledningssenteret i din region.

[-]

Søkere oppfordres til å søke så tidlig som mulig for å være sikret opplæring kommende skoleår. Veiledende søknadsfrist er 1. mars hvert år. Vi kan ikke love tilbud om opplæring til de som søker etter fristen, men vi vil kunne tilby plass der vi har kapasitet.

[-]

Du finner oversikt over alle fag som tilbys i videregående opplæring på www.vilbli.no. Veiledningssenteret kan også hjelpe deg.

De videregående skolene i Akershus fylkeskommune som tilbyr opplæring organisert for voksne er Nannestad, Jessheim, Strømmen, Lørenskog, Ås, Ski, Rud og Stabekk.

Mer informasjon om voksenopplæringen finner du i voksenopplæringskatalogen (link) eller ved å ta kontakt med ditt lokale fylkeskommunale veiledningssenter.

[-]

Realkompetansevurderingen er nyttig i forbindelse med at man ønsker å ta eller fullføre videregående opplæring eller komme inn på studier på høgskole eller universitet. Får man godkjent noe av den uformelle kompetansen, kan det føre til et kortere opplæringsløp i videregående skole. 

Når du har fått vurdert realkompetansen din, vil skolen utstede et kompetansebevis til deg.

Slik søker du om realkompetansevurdering

Du søker elektronisk via www.vigo.no.

Dersom du trenger mer informasjon eller hjelp til å søke om realkompetansevurdering kan du ta kontakt med voksenopplæringen på Veiledningssenteret i din region

 

[-]

Opplæringen forutsetter generelle forkunnskaper tilsvarende norsk grunnskole, og gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper. Søkere med svake norskkunnskaper kan få utvidet opplæring i norsk og eventuelt engelsk. Om du har tilbud om norskopplæring gjennom kommunen du bor i, anbefaler vi deg å benytte dette tilbudet.

[-]

Praksiskandidateksamen er en teoretisk privatisteksamen på vg3 nivå. For å kunne meldes opp til fag- eller svenneprøve må denne teorieksamen være bestått, og du må ha minst 5 år fulltid relevant praksis i faget du ønsker å ta fag- eller svenneprøve i. Søkere med voksenrett og minimum 3 års fulltid relevant praksis vil kunne få tilbud om eksamensrettede kurs i regi av voksenopplæringen. Tidligere utdanning eller realkompetansevurdering kan gi fratrekk i praksiskravet. Søkere til voksenopplæring, med voksenrett, som ikke har tilstrekkelig relevant praksis gis tilbud om søkbare løp med vg1 og vg2 med mål om læreplass.

Kandidater som hopper av et vg1 + vg2 løp må ta vg3 praksiskandidateksamen.

Les mer om praksiskandidater her.

[-]

Lese- og skrivesenteret hjelper voksne som har lese- og skrivevansker.

Leseundersøkelser gjennomført av Lese- og skrivesenteret viser at omlag halvparten som begynner i voksenopplæringen har svake lese- og skriveferdigheter.

Slik kan Lese- og skrivesenteret hjelpe deg:

  • Undersøke hva slags lese- og skrivevansker du har.
  • Anbefale tiltak og hjelpemidler på skolen og hjemme.
  • Kurs i studieteknikk, lese- og skriveteknikk. (Kursene holdes på din skole.)

På nettsidene til Veiledningssentrene i Akershus får du en oversikt over hva Lese- og skrivesenteret for voksne kan hjelpe deg med.

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet