1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Fagskole

Fagskole er en yrkesfaglig høyere utdanning, det vil si at utdanningen bygger på videregående opplæring og er en parallell til høgskole og universitet.

Fagskole omtales som bransjenes utdanning og kjennetegnes ved å være yrkesrettede. I Akershus finner du fagskoletilbud innen både helse- og oppvekstfag, tekniske fag og landbruksfag.

Søknadsfristen er 15. april. Søknaden sendes gjennom www.vigo.no.

Yrkesrettet utdanning

Fagskoleutdanningene er yrkesrettede, noe som innebærer at opplæringen er tett knyttet til aktuelt praksisfelt og at utdanningen skal kunne tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Utdanningene har en varighet på mellom ½ og 2 studieår.

Inntakskrav

Inntaksgrunnlaget for fagskole er som hovedregel fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev evt. autorisasjon fra relevant utdanningsprogram. Det kan gjøres inntak til fagskole på bakgrunn av realkompetansevurdering. For enkelte fagskoleutdanninger er inntaksgrunnlaget fullført videregående opplæring med studiekompetanse. 

Godkjente fagskoleutdanninger gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse.

Les mer om organisering av fagskoleutdanning i Akershus

Fagskoletilbydere i Akershus

 

Skoler i Akershus

Bjørkelangen videregående skole: Demens og alderspsykiatri, Hverdagsmestring, Kreftomsorg og lindrende pleie, Oppvekstfag

Strømmen videregående skole: Helse, aldring og aktiv omsorg, Oppvekstfag, Barn med særskilte behov, Psykisk helse og rusomsorg, Språk/flerkulturell barnehage

Rud videregående skole: Demens og alderspsykiatri, Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med funksjonshemming, Hverdagsmestring, Språk/flerkulturell barnehage 

Andre tilbydere

Folkeuniversitetet Øst: Barsel- og barnepleie, Eldreomsorg, Kreftomsorg, Psykisk helsearbeid, Rehabilitering

 

[-]

Skole i Akershus

Rud videregående skole: Verkstedsledelse

Jessheim videregående skole: Transport og logistikk

Vestby videregående skole: BIM-tekniker (Bygningsinstallasjonsmodellering)

 

[-]

Skole i Akershus

Hvam videregående skole: Planteproduksjon og driftsledelse, Natur- og kulturbasert entreprenørskap, Økologisk landbruk, Samspill mellom dyr og mennesker

Kjelle videregående skole: Kvalitetsrevisor

 

 

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet