1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Hva er en lærling?

Å være lærling betyr at du får opplæring i bedrift i et fag som leder fram til et bestemt yrke. Du er en fremtidig fagarbeider under utdanning.

Mange opplever det som lettere og mer spennende å lære gjennom praksis på en arbeidsplass. Som lærling kommer du tett på arbeidslivet, og du får lære av erfarne arbeidskolleger.

To år i skole og to år i bedrift

Normalmodellen for en yrkesfaglig utdannelse er to år i skole og to år i bedrift som lærling. Det er mange fag å velge mellom, og informasjon om de forskjellige yrkene finner du på vilbli.no.

Hvordan bli lærling 

Du søker i vigo før 1. mars.

Godkjente lærebedrifter får tilsendt lister med kvalifiserte søkere etter at søknadsfristen er gått ut. 

En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, og du har ingen garanti for at du får en læreplass kun gjennom å søke i vigo.
Det er viktig at du er aktiv, sender inn jobbsøknader og tar kontakt med mulige lærebedrifter.

Som lærlinger blir du ansatt i bedriften, og det er bedriften som bestemmer om de ønsker å ansette deg.

Lærlinger i Forsvaret

Ønsker du læreplass i Forsvaret, må du søke om læreplass på deres hjemmeside før 15. februar. Du må også søke i vigo.

[-]

Bedriften må være godkjent som lærebedrift før de kan inngå en lærekontrakt med deg. 

Her finner du en oversikt over godkjente lærebedrifter og opplæringskontor i Akershus.

[-]

Når du har fått en avtale med en lærebedrift bedrift om å bli lærling, skal dere skrive under en lærekontrakt. Dette er et juridisk bindene dokument.

Kontrakten skal signeres av:

 • lærling  
 • faglig leder
 • ansvarlig leder

Noen ganger er faglig leder og ansvarlig leder den samme personen.

Kontraktene skal fylles ut i www.Vigobedrift.no Kontraktene blir godkjent med digital signatur.

[-]

Du må skrive under en arbeidsavtale med bedriften. Arbeidsavtalen regulerer arbeidstid og lønn. Arbeidsavtalen er tidsbegrenset og opphører når læretiden er over. Får du jobb i bedriften etter læretiden, må dere tegne en ny arbeidsavtale. 

[-]

Det er veiledningssentrene i Akershus som følger opp lærlinger i selvstendige lærebedrifter. De passer på at opplæringen som blir gitt er i henhold til læreplanene.

Opplæringskontorene er ansvarlig for å følge opp lærlinger som har lærekontrakt i deres medlemsbedrifter.

[-]

Som lærling skal du forvente god kvalitet på opplæringen din.

Det er viktig at du som lærling/lærekandidat er aktiv og engasjerer deg i opplæringen din. Det er deg og din opplæring det gjelder.

Vil du vite mer om hva som kjennetegner god kvalitet i opplæringen, kan du lese om kvalitetsplakaten for opplæring i bedrift.

 

[-]

Det er bedriften som er ansvarlig for å melde opp lærlingen til fag- eller svenneprøven. 

[-]

Som hovedregel skal lærekontrakter ikke forlenges.

Kriterier for forlengelse med tilskudd:

 • Mangelfull opplæring grunnet sykdom, lærevansker etc.
 • Ikke bestått manglende teori før utløpsdato på lærekontrakten (dersom lærlingen ikke har prøvd seg på eksamen gir ikke dette grunnlag for forlengelse av lærekontrakten).
 • Maks forlengelse av lærekontrakt er seks måneder.

Dokumentasjonskrav:

 • Begrunnelse
 • Skriftlig halvårsvurdering
 • Eventuell sakkyndig vurdering fra fagperson
 • Plan for videre opplæring
 • Ny arbeidsavtale, evtentuell dato for signering

Dersom disse kriteriene ikke dekkes, kan kontrakten forlenges uten tilskudd.

Søknaden må være signert av både lærebedrift og lærling.

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet