1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Hva er en lærling?

Å være lærling betyr at du får opplæring i et fag som leder fram til et bestemt yrke. Du er en fremtidig fagarbeider under utdanning.

Mange opplever det som lettere og mer spennende å lære gjennom erfaringer på en arbeidsplass. Når du er lærling kombinerer du teori og praksis. Som lærling er du tett på arbeidslivet og du får lære av erfarne arbeidskolleger. Normalmodellen for en yrkesfaglig utdannelse er to år i skole og to år i bedrift som lærling.

Informasjon om de forskjellige yrkene finner du på vilbli.no.

Du som lærling/lærekandidat skal være aktiv og engasjere deg i opplæringen.

Vil du vite mer om hva som kjennetegner god kvalitet i opplæringen, kan du lese om kvalitetsplakaten for opplæring i bedrift.

Hvordan bli lærling 

Du søker i vigo før 1. mars.

En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, og du har ingen garanti for at du får en læreplass kun gjennom å søke i vigo. Derfor er det viktig at du er aktiv og sender inn jobbsøknader og tar kontakt med mulige lærebedrifter.

Lærlinger er ansatte i en bedrift, og det er bedriften som bestemmer om de ønsker å ansette en lærling. Godkjente lærebedrifter får tilsendt lister med kvalifiserte søkere etter at søknadsfristen er gått ut.

Lærlinger i Forsvaret

Ønsker du læreplass i Forsvaret, må du søke om læreplass på deres hjemmeside før 15. februar. Du må også søke i vigo.

[-]

Når du har gjort en avtale om å bli lærling i en bedrift skal dere skrive under en lærekontrakt. Dette er et juridisk bindene dokument. Denne kontrakten skal signeres av deg som lærling og din faglige- og ansvarlige leder. Noen ganger er faglig leder og ansvarlig leder den samme personen. Kontraktene kan fylles ut i Vigobedrift, men for bedrifter som ikke har tatt i bruk Vigobedrift, må kontrakten fylles ut i tre eksemplarer og sende inn alle tre kontrakter til Akershus fylkeskommune.

Kontrakten vil bli godkjent av fylkeskommunen.

[-]

Som lærling er du også en arbeidstaker, derfor må du skrive under en arbeidsavtale med bedriften. Arbeidskontrakten regulerer arbeidstid og lønn. En kopi av arbeidsavtalen skal legges ved kontraktene før godkjenning.

[-]

Det er veiledningssentrene i Akershus som følger opp lærlinger i bedrift. De passer på at opplæringen som blir gitt er i henhold til læreplanene.

Opplæringskontorene er ansvarlig for å følge opp lærlinger som har lærekontrakt i deres medlemsbedrifter.

[-]

Det er bedriften som er ansvarlig for å melde opp lærlingen til fag- eller svenneprøven. Fag- og svenneprøve bør avlegges så nært læretidens utløp som mulig

[-]

Som hovedregel skal lærekontrakter ikke forlenges.

Kriterier for forlengelse med tilskudd:

  • Mangelfull opplæring grunnet sykdom, lærevansker etc.
  • Ikke bestått manglende teori før utløpsdato på lærekontrakten (dersom lærlingen ikke har prøvd seg på eksamen gir ikke dette grunnlag for forlengelse av lærekontrakten).
  • Maks forlengelse av lærekontrakt er seks måneder.

Dokumentasjonskrav:

  • Begrunnelse
  • Skriftlig halvårsvurdering
  • Evt. sakkyndig vurdering fra fagperson
  • Plan for videre opplæring
  • Ny arbeidsavtale, evt. dato for signering

Dersom disse kriteriene ikke dekkes, kan kontrakten forlenges uten tilskudd.

Søknaden må være signert av både lærebedrift og lærling.

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet