1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Lærekandidat eller lærling

Begreper  Lærekandidater Lærlinger
Kompetanse Får opplæring i et begrenset antall læreplanmål - grunnkompetanse Skal nå alle målene i læreplanen - full kompetanse 
Kontrakt Opplæringskontrakt Lærekontrakt
Eksamen Kompetanseprøve Fag-/svenneprøve
Eksaminator Prøvenemnd Prøvenemnd
Karakterskala Ikke bestått, bestått, bestått meget godt Ikke bestått, bestått, bestått meget godt
Dokumentasjon Kompetansebevis Fag-/svennebrev
Opplæringssted Godkjent lærebedrift eller bedrift med begrenset godkjenning Godkjent lærebedrift
Læretid 2+2 år eller inntil 4 år med full opplæring i bedrift 2+2 år eller inntil 4 år med full opplæring i bedrift
Planverk Deler av Vg3-læreplanen, lærekandidatplan (ILKP) Hele Vg3 læreplanen
Søknad Søknad om opplæringskontrakt– søknadsfrist 1. februar Søknad om læreplass- søknadsfrist 1. mars
Overgangsmuligheter Fra opplæringskontrakt til lærekontrakt Fra lærekontrakt til opplæringskontrakt
Tilskudd Spesialundervisningsmidler, Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov, Utdanningsdirektoratet Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov, Utdanningsdirektoratet

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet