1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Bli lærebedrift

En lærebedrift er godkjent for å ansette lærlinger eller lærekandidater. For å bli godkjent i et lærefag må bedriften kunne gi opplæring i vg3 læreplanen for faget.

Lærebedriften må ha en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen. Faglig leder må ha fagkompetanse i det faget bedriften er godkjent for.

For å bli lærebedrift må bedriften fylle ut søknadsskjema. Utfylt skjema skal sendes inn til fylkeskommunen sammen med attestene til faglig leders kompetanse i faget.

Lærebedriften må

  • Lage en plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget.
  • Bli kjent med opplæringsloven som omhandler opplæring i bedrift
  • Tilby et godt arbeids- og læremiljø.
  • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.
  • Vurdere opplæringen av lærlingene i bedriften jevnlig.
  • Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt.

Kvalitetsplakaten: Les mer om hva som kjennetegner god kvalitet i opplæringen.

Opplæringskontor

Et opplæringskontor er flere bedrifter som har gått sammen for å samordne inntak og opplæring av lærlinger. Hver bedrift skal godkjennes av fylkeskommunen. Lærlingene og lærekandidatene tegner da lærekontrakt eller opplæringskontrakt med opplæringskontoret. Opplæringen kan foregå i en eller flere av medlemsbedriftene.

Kurs for lærebedrifter

Vi arrangerer kurs for faglige ledere og ansvarlige ledere.

Lærebedriftene skal utarbeide en intern plan for opplæringen i bedriften. Opplæringsplanene er et verktøy for å sikre at lærlingen eller lærekandidaten får opplæring som tilfredsstiller målene i læreplanen. 

Ta utgangspunkt i bedriftens arbeidsoppgaver og vurder hvordan de samsvarer med kompetansemålene i læreplanen. La lærlingen jobbe med de arbeidsoppgavene som best dekker læreplanen. 

Mal - intern plan for opplæring

Les mer om hvordan en intern plan kan utarbeides

[-]

Som lærebedrift mottar du et tilskudd som dekker deler av de utgiftene lærlingordningen medfører.

[-]

Som lærebedrift har du ansvar for at lærlingen eller lærekandidaten er forsikret i læretiden. Dersom det oppstår en ulykke og lærlingen blir skadet, må du melde skaden skriftlig til trygdekontoret og forsikringsselskapet.

[-]

Lærebedrifter skal årlig rapportere på spørsmål som er sentrale i opplæringen av lærlinger og lærekandidater.

 

[-]

Registrering og tilgang

Lærebedrifter som ønsker tilgang til Vigo bedrift må fylle ut et elektronisk registreringsskjema. Registrering Vigobedrift 

For mer informasjon kan dere laste ned brukerveiledningen til VIGO bedrift (PDF: 2,5 Mb).

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet