1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fag- og svennebrev for voksne som er i arbeid. Dette er en opplæringsordning, og kandidaten får opplæring på arbeidsplassen. Bedriften får de samme kravene som lærebedrift som de har får lærlinger.

Målgruppen til fagbrev på jobb, er voksne som er i et ansettelsesforhold. Kandidatene må ha fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. De har noe, men allsidig praksis i faget, og trenger veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven/svenneprøven.

Kandidatene for fagbrev på jobb skal være i jobb, og de skal ha full lønn i hele læretiden. Skjema under er et søknadsskjema for å tegne kontrakt. Har du mer enn fem års praksis så er du en praksiskandidat.

Søknadsskjema for fagbrev på jobb. 
Skjema skal fylles ut av bedriften eller opplæringskontoret

Ansettelse og praksis

 • Du må være i et arbeidsforhold
 • Du må ha allsidig praksis i faget

Det er ikke et krav til fast ansettelse, men du må være i et arbeidsforhold med lønn.

 

[-]

Du må ha jobbet ett år i full stilling for å kunne tegne kontrakt for fagbrev på jobb.

For de som jobber deltid, må den samlede praksisen være ett år. 80% stillingsbrøk kan godkjennes som heltidsstilling.

Praksisen må være allsidig og innen det faget du skal få opplæring i.

[-]

Fagbrev på jobb er et opplæringsløp. Det er viktig at det er kontinuitet i opplæringen. Det vil derfor være et krav om stillingsprosent i kontrakten. I hovedsak skal det være en fulltidsstilling, 80% blir godtatt. I særskilte tilfeller kan vi godkjenne en stillingsprosent ned til 50%. Dette er tilfeller hvor det er kandidaten som av ulike årsaker ikke kan stå i en større stillingsprosent.

[-]

Arbeidsavtale i nåværende stilling legges ved søknaden.

Attester fra tidligere arbeidsgivere legges også ved som dokumentasjon, hvis kandidaten har jobbet faget i andre bedrifter. Dette må være praksis relatert til faget. Attestene må inneholde:

 • Startdato, evt. sluttdato
 • Stillingsprosent/ evt. antall timer
 • Stillingsbeskrivelse
 • Arbeidsoppgaver

Du kan også legge ved tidligere skolegang.

[-]

Opplæring

Det er lengden på lærefaget som er utgangspunktet for det samlede kravet til praksis og opplæring før fag-/svenneprøven. For de fleste fag vil det være 4 år. Det er mange som tror at det er mulig å få fagbrevet i løpet av ett år, det er ikke riktig. Ordningen er fire år tilsammen.

 • Kandidaten må ha jobbet minimum ett år allsidig praksis i faget i heltidsstilling
 • Kandidater som ikke har heltidsstilling må den samlede praksisen regnes om til 100% stilling
 • En stillingsbrøk på 80% godkjennes som heltid.

Når det tegnes kontrakt skal året med praksis trekkes fra læretiden, og for eventuell realkompetanse.

Minimum kontraktstid er ett år.

Se forskrift til Opplæringslova § 3-56

[-]

 • Kandidatene skal få vurdert kompetansen sin, for å avklare hvor mye opplæring de trenger og hvor lang læretid de skal ha
 • Kandidatene for fagbrev på jobb skal ha opplæring i Vg3 læreplanen, men med utgangspunkt i hva de trenger trening i
 • Målene som står igjen blir den personlige opplæringsplanen til kandidaten
 • Det skal utarbeides en intern plan for opplæringen, med utgangspunkt i den personlige opplæringsplanen

[-]

Teori

Før du kan melde deg opp til fagprøven må du ha bestått en fem timers eksamen i faget ditt. Du melder deg opp på privatistweb.

Privatistweb er åpen to ganger i året:

1. til 15. september
15. januar til 1. februar.

Du finner tidligere gitte eksamener på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Fagene ligger i alfabetiskrekkefølge.

For enkelte oppgaver kreves det et passord for å åpne. Passordet er: Eksamen

 

[-]

Her finner du en oversikt over de mest brukte eksamenskodene

Fag Eksamenskode
Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA3102
Helsearbeiderfaget HEA3102
Logistikkfaget LOG3102
Yrkessjåførfaget YRK3102
Salgsfaget SLG3102
Renholdsoperatørfaget RHO3102
Tømrerfaget TMF3102
Anleggsmaskinførerfaget AMF3102
Byggdrifterfaget BDR3102
Gjenvinningsfaget GJE3102
Anleggsgartnerfaget ANG3102

Finner du ikke faget ditt her, så kan du slå det opp på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

[-]

Fag som krever en ekstra teorieksamen på Vg3 nivå med eksamenskoder
Fag Eksamenskode
Elektriker ELE3002
Energimontør EMO3002
Energioperatør EOP3002
Heismontør HEI3002
Signalmontør SIG3002
Telekommunikasjonsmontør TEL3002
Dataelektroniker DAT4002
Automatiker AUT4002
Anleggsmaskinmekaniker AMM3002 og AMM3030
Børsemaker BMF3002

[-]

Informasjon til bedriftene

 • Bedriftene blir lærebedrifter på lik linje med bedrifter som blir godkjent for å ta inn lærlinger.
 • Det er fylkeskommunen som godkjenner bedriftene

Les mer om det å bli lærebedrift.

 • Kandidatene får mange av de samme rettene og pliktene som lærlinger, praksisbrevlærlinger og lærekandidater.

[-]

Dette er ikke en rettighetordning, men når bedriften inngår en avtale, forplikter de seg til å gi opplæring. Det er også et krav fra fylkeskommunen at kandidatene skal ha tilnærmet full stilling. Fylkeskommunen kan i særskilte tilfeller godkjenne kontrakter hvor kandidaten jobber ned mot 50% stilling.

Kandidater som jobber under 50% vil få avslag på en søknad.

[-]

 

[-]

Autorisasjon og sertifisering

Autorisasjon for helsepersonell

Flere yrkesgrupper innen helsefag trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet i tillegg til fagbrev.

Har du tatt fagbrev innen ambulansearbeiderfaget og helsearbeiderfaget må du selv søke om autorisasjon.

Skolen melder inn for:

 • For helsesekretærer
 • tannhelsesekretærer
 • apotekteknikere

 Du vil få tilsendt et gebyr fra Altinn når autorisasjonen er meldt inn.

[-]

Du må sende inn dokumentasjon på yrkessjåførkompetanse. Dette kommer normalt frem på førerkortet ditt. Du må derfor sende inn kopi av begge sider av førerkortet. Dersom du har eget yrkessjåførkompetansebevis (blått kort) kan du sende inn dette.

Sertifikatet ditt må legges ved oppmeldingen til fagprøven

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet