1. Hopp til innhold på siden
 2. Hopp til menyen
 3. Hopp til hurtigsøk

Praksiskandidat - fagbrev som voksen

En praksiskandidat er en voksen som har yrkeserfaring og som ønsker å formalisere sin kompetanse ved å ta fag- eller svennebrev.

Praksiskandidater kan avlegge fag- og svenneprøve på bakgrunn av lang og allsidig praksis i et yrke. For å gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat må du ha 25 % lengre praksis enn en lærling. Hvis du har jobbet i hundre prosent stilling i fem år (i noen fag fem og et halvt år) og bestått en teoretisk Vg3-eksamen kan du melde deg opp til fag- eller svenneprøve.

 

Praksis

Her finner du viktig informasjon om praksis før du melder deg opp til fag-/svenneprøve:

Det er læreplanen for faget som sier hva du skal prøves i. Gå igjennom læreplanen for faget ditt, og se hva du skal kunne før du melder deg opp.

Læreplan for faget ditt finner du på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

[-]

Du må ha jobbet 100% i fem år før du kan melde deg opp til fagprøven. Vi vet at mange jobber deltid og noen har flere vikariat. Ved å bruke denne praksiskalkulatroen kan du finne ut hvor mye praksis du har. Har du nok, eller må du jobbe en stund til før du kan melde deg opp?

Relevant videregående skole på vg1 og vg2 nivå godskrives som praksis.

Prøv vår praksiskalkulator

Husk at enkelte fag, som elektriker og rørlegger, har lengre læretid og krav om mer teori.

 

[-]

Du må legge ved attester fra tidligere arbeidsgivere som dokumentasjon. Dette må være praksis relatert til faget. Attestene må inneholde:

 • Startdato, evt. sluttdato
 • Stillingsprosent/ evt. antall timer
 • Stillingsbeskrivelse
 • Arbeidsoppgaver

Du kan også legge ved tidligere skolegang.

Timelister er ikke godkjent dokumentasjon.

For deg som har drevet eget firma

For å dokumentere relevant praksis fra eget firma må det sendes inn følgende:

 • Firmaattest eller utskrift fra Brønnøysundregisteret som inneholder organisasjonsnummer, beskrivelse av firmaets virksomhetsområde og regnskapstall.
 • Dersom informasjonen fra Brønnøysundregisteret er mangelfull, må det i tillegg legges ved attest fra autorisert regnskapsfører eller oppdragsgiver som opplyser om at du har utført arbeid som er relevant for faget.

 

[-]

Oppmeldingen til fag- eller svenneprøven må du gjøre i det fylket som du bor. Bor du i Akershus og jobber i Oslo, må du melde deg opp i Akershus fylkeskommune.

Elektronisk oppmeldingsskjema

Du må laste opp vedleggene elektronisk

Retningslinjer for gjennomføring av fag-/svenneprøven.

[-]

Det er Avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune som godkjenner oppmeldingen din.

Husk at du må melde deg opp i det fylket du bor, selv om du jobber i et annet fylke.

[-]

Det er kun frister for å melde seg opp for helse- og oppvekstfagene. Dette gjelder ikke de andre utdanningsprogrammene.

Frister for helse- og oppvekst er:

 • 1. september
 • 1. februar

Vi har stor pågang av voksne som ønsker et fagbrev, og ventetiden fra vi mottar oppmeldingen til fagprøven er gjennomført og bestått, kan være 4-8 måneder.

Vi gjennomfører praktisk fagprøve for praksiskandidater i helse- og oppvekstfagene i perioden september til mai. Dette er fordi lærlingene gjennomfører sine fagprøver i sommerhalvåret. Disse prøvene blir alltid prioritert av prøvenemnda. 

Lærlinger blir prioritert av prøvenemndene uansett fag.

[-]

Det koster 925 kroner å gå opp til fag- eller svenneprøve. En faktura sendes når oppmeldingen er godkjent.

Hvis du må gå opp for andre gang koster det 1 853 kroner.

[-]

Akershus fylkeskommune holder informasjons- og veiledningsmøter for praksiskandidater.

Møtene holdes i Galleriet, Schweigaardsgate 4, på rom 212.

Møtekalender for 2018
Dato Tidspunkt
1. november 09-10
29. november 09-10
Møtekalender for 2019
Dato Tidspunkt
10. januar 13:30
14. februar 10:00
7. mars 10:00
11. april 13:30
16. mai 09:00
13. juni 13:30

Send oss en e-post med hvilket av møtene du ønsker å komme på og hvilket fag du ønsker fagbrev i.

Vi reiser også ut og informerer på møter for skoler, bedrifter, organisasjoner, aktører innen voksenopplæring og fagforeninger som ønsker det.  Ta kontakt med Hanne Mjøen for avtale. 

[-]

Det er du som er ansvarlig for å ha et egnet prøvested, og det vanligste er å avlegge prøven i bedriften du jobber i. Ved bruk av prøvestasjon må du regne med utgifter til leie og materiell.

[-]

Det er mulig å søke om særskilt tilrettelegging av fag-/svenneprøven. For å søke om dette må du ha en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Du søker via det elektroniske oppmeldingsskjema for praksiskandidater.

[-]

Teori

Det er et krav om teori før du kan melde deg opp til fag-/svenneprøven som praksiskandidat.

Før du kan melde deg opp til fagprøven må du ha bestått en fem timers eksamen i faget ditt. Du melder deg opp på privatistweb.

Privatistweb er åpen to ganger i året:

1. til 15. september
15. januar til 1. februar.

Du finner tidligere gitte eksamener på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Fagene ligger i alfabetiskrekkefølge.

For enkelte oppgaver kreves det et passord for å åpne. Passordet er: Eksamen

 

[-]

Her finner du en oversikt over de mest brukte eksamenskodene

Fag Eksamenskode
Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA3102
Helsearbeiderfaget HEA3102
Logistikkfaget LOG3102
Yrkessjåførfaget YRK3102
Salgsfaget SLG3102
Renholdsoperatørfaget RHO3102
Tømrerfaget TMF3102
Anleggsmaskinførerfaget AMF3102
Byggdrifterfaget BDR3102
Gjenvinningsfaget GJE3102
Anleggsgartnerfaget ANG3102

Finner du ikke faget ditt her, så kan du slå det opp på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

[-]

Fag som krever en ekstra teorieksamen på Vg3 nivå med eksamenskoder
Fag Eksamenskode
Elektriker ELE3002
Energimontør EMO3002
Energioperatør EOP3002
Heismontør HEI3002
Signalmontør SIG3002
Telekommunikasjonsmontør TEL3002
Dataelektroniker DAT4002
Automatiker AUT4002
Anleggsmaskinmekaniker AMM3002 og AMM3030
Børsemaker BMF3002

[-]

Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet.

 • Nytt/ikke bestått fag 1084 kroner
 • Forbedring av bestått fag 2170 kroner

[-]

Autorisasjon og sertifisering

Autorisasjon for helsepersonell

Flere yrkesgrupper innen helsefag trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet i tillegg til fagbrev.

Har du tatt fagbrev innen ambulansearbeiderfaget og helsearbeiderfaget må du selv søke om autorisasjon.

Skolen melder inn for:

 • For helsesekretærer
 • tannhelsesekretærer
 • apotekteknikere

 Du vil få tilsendt et gebyr fra Altinn når autorisasjonen er meldt inn.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Helsedirektoratet på tlf. 21 52 97 00 eller på e-post autorisasjon@helsedir.no

[-]

Du må sende inn dokumentasjon på yrkessjåførkompetanse. Dette kommer normalt frem på førerkortet ditt. Du må derfor sende inn kopi av begge sider av førerkortet. Dersom du har eget yrkessjåførkompetansebevis (blått kort) kan du sende inn dette.

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet