1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Institusjonsundervisning

Fylkeskommunen har ansvar for å tilby opplæring for beboere og pasienter i institusjon. Ansvaret omfatter grunnskoleopplæring, videregående opplæring og spesialpedagogisk hjelp.

Koordinator

Som et bindeledd mellom institusjon og skole har Akershus fylkeskommune en koordinator tilknyttet en videregående skole i hver region. Koordinatoren har følgende oppgaver:

  • Formidle grunnskoleplass for elever som må skifte skole og avgjøre hvor grunnskole­opplæringen skal gis.
  • Koordinere og kvalitetssikre opplæringstilbud for de som bor i institusjon i Akershus.
  • Tilby hjelp hvis grunnskoletilbudet ikke fungerer godt nok
  • Behandle søknader om ekstraressurser for grunnskoleelever
  • Orientere om hvor elever i videregående skoles alder kan få bistand

Melding om ny beboer eller pasient

Institusjonen melder på eget skjema nye pasienter/beboere til koordinator i aktuell region.

Grunnskole

Elever i grunnskolealder som bor i institusjon, vil bli vurdert for plass i vanlige kommunale skoler. Som alternativ har fylkeskommunen egne grunnskoleavdelinger som ivaretar elever med spesielle behov. 

En oversikt over disse finner du her.

Videregående opplæring

Her gjelder samme tilbud og regler som for andre elever.  Husk søknadsfrister: 1. februar og 1. mars.

Les mer her om å søke skoleplass.

I spesielle tilfeller kan man søke via Oppfølgingstjenesten (OT). Det kan skje uavhengig av frister.

Spesialpedagogisk hjelp

Voksne på helseinstitusjon kan også ha rett til spesialpedagogisk hjelp fra fylkeskommunen, etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak.

Opplæring innen kriminalomsorgen

Akershus fylkeskommune har ansvar for opplæringstilbudet for innsatte i fengslene i Akershus.

Mer om dette tilbudet finner du her.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet