1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Mobbing

Som elev og lærling har du rett til et trygt og godt skole- og arbeidsmiljø!

Som elev har du rett til et trygt og godt skolemiljø! Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolemiljøet skal i tillegg fremme elevenes helse, trivsel og læring. Du finner reglene i opplæringsloven. Skolen og skoleeier har plikt til å oppfylle kravene i loven.

Som lærling eller lærekandidat har du rett på et arbeidsmiljø fritt fra mobbing, trakassering og diskriminering. Det er din arbeidsgivere som har ansvar for at din rett til et godt arbeidsmiljø blir ivaretatt. Du finner reglene i arbeidsmiljøloven.

Utsatt for mobbing eller annen uønsket oppførsel?

Lærling

Opplever du som lærling et dårlig arbeidsmiljø må du henvende deg til din tillitsvalgt eller bedriftens verneombud.                                                                      

Elev

Opplever du som elev et dårlig eller utrygt skolemiljø må du eller dine foresatte melde fra om dette skriftlig til rektor ved din skole. Rektor plikter da å følge opp saken etter reglene i kapittel 9A i opplæringsloven

Hva om skolen ikke gjør noe?

Om skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte Fylkesmannen. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Fylkesmannen, skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Videre kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag (jf. § 9 A-6). Les mer om fylkesmannens ansvar her.

Hvordan kan ombudet hjelpe deg?

Ombudet gir råd og veiledning, om for eksempel hvordan du skal melde en sak til skolen. Vi gir deg også informasjon om rettighetene du har i lovverket. Ombudet kan være ditt talerør i en sak, om du ønsker dette. Ombudet går først inn i en enkeltsak når skolen har fått muligheten til å prøve å rette opp i forholdene.

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet