1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Bistand til lærlinger og lærekandidater

Elev-, lærling og mobbeombudet kan gi deg råd om rettigheter og plikter og bistå deg ute i bedriften ved behov.

Som lærling har du rettigheter og plikter

Som lærling har du rettigheter både knyttet til opplæringsloven og arbeidsmiljøloven, dette selv om lærlinger hverken regnes som elev eller arbeidstaker.

For å få god nytte av læretiden er det viktig at du setter deg godt inn i både dine plikter og rettigheter, dette for å slippe misforståelser og konflikter mellom deg og arbeidsstedet.

Les mer om rettigheter og plikter som lærling

Lærekontrakten

Fylkeskommunen er de som godkjenner din lærekontrakt. For å få godkjent kontrakten må kopi av arbeidsavtalen mellom deg og bedriften ligge ved som vedlegg.

Lærekontrakten skal tydelig vise hvem som har ansvaret for de ulike delene av opplæringen etter den fastsatte læreplanen. Læreplanen viser hvilke kompetansemål du skal lære i løpet av din læretid. Finn læreplanen for ditt fag hos utdanningsdirektoratet.

Arbeidsavtalen er et tillegg som regulerer arbeidsforholdene mellom deg og bedriften. Arbeidsavtalen regulerer for eksempel arbeidstid og lønn, og gjennom disse avtalene forplikter lærebedriften seg til å gjennomføre en opplæring i tråd med læreplan, opplæringsloven og arbeidsmiljøloven.

Arbeidsavtalen kan ikke sies opp (heves) uten at lærekontrakten blir hevet av fylkeskommunen.

Heving av kontrakt/bytte av lærebedrift

I utgangspunktet har du forpliktet deg til å være i bedriften hele læretiden. Bedriften har samtidig forpliktete seg til å gi deg den opplæringen som du har krav på. Reglene rundt heving er derfor strenge.

Heving skjer i enighet eller uenighet. Er du og bedriften reelt enige og kravene i loven er oppfylt, godkjenner fylkeskommunen som oftest hevingen. Er det uenighet (dvs. hvis du eller bedriften ikke ønsker å heve kontrakten) må kravene i opplæringsloven §4-6 være oppfylt.

Er det bedriften som ønsker å heve kontrakten og ikke du, så plikter fylkeskommunen å ta kontakt med deg for å høre din mening i saken før det tas en beslutning.

Hvis du som lærling ikke trives eller mener at bedriften ikke oppfyller kontrakten, kan du velge å finne en ny bedrift. Det er da viktig å få en skriftlig bekreftelse fra den nye bedriften på at de ønsker deg som lærling. Denne bekreftelsen kan hjelpe deg med å heve kontrakten på ditt nåværende lærested. I tillegg er bekreftelsen viktig i fall den nye lærebedriften angrer når din kontrakt er hevet, så du ikke mister eventuell ungdomsrett.

Har du et problem?

Akershus fylkeskommune har ansvar for godkjenning av lærebedriftene og for å se til at opplæringen blir gjennomført i tråd med lov- og regelverket.

Er bedriften du jobber i medlem av et opplæringskontor, har opplæringskontoret i samarbeid med bedriften ansvar for at du får den opplæringen du har krav på. Er bedriften du jobber i en selvstendig lærebedrift, ligger alt ansvar hos den enkelte bedriften.

Er du som lærling misfornøyd med læresituasjonen bør prøve å løse problemet på lavest mulig nivå.

Du bør derfor ta kontakt med veilederen i bedriften for å ta opp saken. Blir det ikke bedre etter at du gjort dette må du ta kontakt med en rådgiver innen fagopplæring ved veiledningssentret i din region. Først når du har gjort dette kan ombudet gå inn og bistå deg i saken.

Som lærling er det lurt å melde seg inn i et fagforbund. Fagforeningen kan hjelpe deg dersom det oppstår problemer med arbeidsmiljøet og/ eller arbeidsavtalen.

Når kan du kontakte ombudet?

Som lærling kan kontakte ombudet for råd og veiledning om alt som har med din opplæringssituasjon å gjøre. Ombudet går ikke inn i en sak før den er prøvd løst på lavere nivå.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet